Decyzja Dziekan WPK z dnia 18 września 2020 roku

Rekrutacja dodatkowa na studia stacjonarne jednolite magisterskie prawo kanoniczne

Początek rejestracji w  systemie IRK 10.09.2020 rok od godziny 12:00.

Zakończenie rejestracji 05.10.2020 roku o godzinie 24:00.

Ogłoszenie wyników: 09.10.2020 roku o godzinie 12:00.

Jubileusz 65-lecia Wydziału Prawa Kanoniczego UKSW w Warszawie

Dnia 15 czerwca 2019 roku Wydział Prawa Kanoniczego UKSW w Warszawie świętował jubileusz 65-lecia swojego istnienia i działalności naukowo-dydaktycznej.

O godz. 9.00 w kościele pokamedulskim pw. bł. E. Detkensa na Bielanach została odprawiona Msza św. dziękczynna. Eucharystii przewodniczył Prorektor UKSW ds. ogólnych i rozwoju ks. prof. dr hab. Maciej Bała. Wygłosił on również okolicznościowe kazanie. Czytaj dalej

Wydział Prawa Kanonicznego otrzymał kategorię A w najnowszej ocenie parametrycznej w grupie nauk prawnych

Wydział Prawa Kanonicznego, po odwołaniu otrzymał kategorię A w najnowszej ocenie parametrycznej w grupie nauk prawnych. Jest to czwarty wydział z tak wysoką oceną. Przypomnijmy, że Wydział Prawa Kanonicznego w pierwotnej parametryzacji (kategoria B) uzyskał najlepszą ocenę w kryterium osiągnięć naukowych i twórczych w grupie nauk prawnych. Po odwołaniu, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymał kategorię A. Jest to czwarta jednostka naszego Uniwersytetu z wysoką ocena parametryczną obok Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, Wydziału Teologicznego oraz Wydziału Nauk Humanistycznych.

W nowej ocenie parametrycznej Uniwersytetów brano pod uwagę cztery podstawowe kryteria: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej oraz pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.  Czytaj dalej

Koło Naukowe Consecratio Vitae

Koło Naukowe Consecratio Vitae

W 2017 roku powstało Koło Naukowe Consecratio Vitae działające na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Członkiem Koła może jednak zostać każdy student lub doktorant UKSW zainteresowany Kanonicznymi Formami Życia Konsekrowanego.

 

Cele Koła to w szczególności:

1. Rozwój naukowy studentów i doktorantów, szczególnie w zakresie prawa zakonnego;

2. Współpraca z innymi kołami naukowymi;

3. Promocji Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW.

 

Opiekunem naukowym Koła Naukowego Consecratio Vitae jest: s. dr hab. Bożena Szewczul, prof. ucz.

 

Więcej informacji na temat Koła Naukowego Consecratio Vitae można znaleźć na naszym funpage na facebooku (https://www.facebook.com/Kolo.Naukowe.Consecratio.Vitae).

VI Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie oraz Zarząd Studencko-Doktoranckiego Koła Naukowego Regule Iuris zapraszają  na VI Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych, którego tematem jest Nauczycielskie zadanie KościołaCzytaj dalej

Uczelnie partnerskie

Studenci i doktoranci Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW mogą aplikować o wyjazd do następujących uczelni partnerskich:

- Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (Cassino, Włochy) www.unicas.it

- Universidad de Navarra (Pampeluna, Hiszpania) www.unav.edu

- Universidad de Huelva (Huelva, Hiszpania) www.uhu.es

Rekrutacja i wyniki

Rekrutacja studentów i doktorantów WPK UKSW do Programu Erasmus+ w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej

W ramach rekrutacji studenci oraz doktoranci Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW mogą aplikować o wyjazd do Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (Cassino, Włochy), Universidad de Navarra (Pampeluna, Hiszpania) oraz Universidad de Huelva (Huelva, Hiszpania). Informacje o liczbie miejsc, okresie trwania studiów, poziomie studiów oraz wymaganiach językowych w uczelni partnerskiej dostępne są w systemie USOSweb. Czytaj dalej

Informacje dla studentów WPK

Studenci i doktoranci WPK UKSW mogą ubiegać się o wyjazdy zagraniczne w ramach Programu Erasmus+:

- celu odbycia części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej, z którą WPK UKSW ma podpisaną umowę o współpracę: Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (Cassino, Włochy), Universidad de Navarra (Pampeluna, Hiszpania) oraz Universidad de Huelva (Huelva, Hiszpania);

- w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej (praktyki mogą być realizowane zarówno w trakcie studiów, jak i po ich zakończeniu – praktyki absolwenckie).

Informacje o terminach i zasadach rekrutacji oraz jej wynikach ogłaszane są na stronie internetowej WPK UKSW. Czytaj dalej

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach