Wyklady z profesorami z zagranicy - Poniedzialek 3 grudnia 2018

Szanowni Państwo Studenci,

Juz drugi tydzien na naszym Wydziale Prawa Kanonicznego gościmy Profesorów z zagranicy, którzy prowadzą wykłady dla Studentów naszego Wydziału. Są to prof. Patrick Valdrini, prof. Domingo Andres Gutiurrez i prof. Damian Nemec.

Dnia 3 grudnia 20018 r. wykłady rozpoczną się o godz. 9.45 w następujących salach:

227 - Prof. Patrick Valdrini (j. angielski)

324 - Prof. Domingo Andres Gutierrez (j. włoski)

405 - Prof. Damian Nemec.

  Czytaj dalej

Wykłady z profesorami z zagranicy – Czwartek 29 listopad 2018

Wyklady z profesorami z zagranicy - Środa 28 listopad 2018

Szanowni Państwo Studenci,

Dnia 28 listopada 20018 r. (środa) wykłady z profesorami z zagranicy rozpoczną się o godz. 9.45 w następujących salach:

328 - Prof. Patrick Valdrini (j. angielski)

321 - Prof. Domingo Andres Gutierrez (j. włoski)

227/A - Prof. Damian Nemec.

  Czytaj dalej

Posiedzenie Wydziałowej Rady Doktorantów WPK

Zgodnie z wynikami wyborów podanych przez Komisję Wyborczą Samorządu Doktorantów UKSW, jestem zobowiązany do zwołania pierwszego posiedzenia Wydziałowej Rady Doktorantów WPK. Zgodnie z § 15 punktem 8 Regulaminu Samorządu Doktorantów UKSW zwołuję posiedzenie na dzień 4 grudnia 2018 roku o godz. 19.00 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kampusie przy ul. Dewajtis 5. Zbiórka na holu pod Dziekanatem Wydziału Prawa Kanonicznego.  Czytaj dalej

Wyklady z profesorami z zagranicy - Wtorek 27 listopad 2018

Szanowni Państwo Studenci,

Dnia 27 listopada 20018 r. (wtorek) wykłady z profesorami z zagranicy rozpoczną się o godz. 9.45 w następujących salach:

227 - Prof. Patrick Valdrini (j. angielski)

324 - Prof. Domingo Andres Gutierrez (j. włoski)

405 - Prof. Damian Nemec.

  Czytaj dalej

Wyklady z profesorami z zagranicy - Poniedzialek 26 listopad 2018

Szanowni Państwo Studenci,

Od jutra na naszym Wydziale Prawa Kanonicznego gościmy Profesorów z zagranicy, który poprowadzą wykłady dla Studentów naszego Wydziału. Są to prof. Patrick Valdrini, prof. Domingo Andres Gutiurrez i prof. Damian Nemec.

Dnia 26 listopada 20018 r. wykłady rozpoczną się o godz. 9.45 w następujących salach:

227 - Prof. Patrick Valdrini (j. angielski)

324 - Prof. Domingo Andres Gutierrez (j. włoski)

405 - Prof. Damian Nemec.

  Czytaj dalej

IX Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego

Wizyta w Sądzie Metropolitalnym

Z inicjatywy Koła Naukowego Utriusque Iuris w dniu 15 listopada 2018 roku została zorganizowana wizyta w Warszawskim Sądzie Metropolitalnym.Szczegółowe informacje. https://wpk.uksw.edu.pl/node/494

 

Doktorat p. Kingi Szymańskiej

Dnia 13 listopada 2018 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej p. mgr Kingi Szymańskiej. Doktorantka przedłożył Radzie Wydziału rozprawę pt. „Wpływ zaburzeń odżywiania na niezdolność konsensualną do zawarcia małżeństwa”.

Praca doktorska została napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Gintera Dzierżona. Recenzentami rozprawy byli p. prof. KUL dr hab. Elżbieta Szczot i ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński. Czytaj dalej

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach