Kurs dla doktorantów: Trzeci cykl dla doktorantów

Kurs dla doktorantów: Trzeci cykl dla doktorantów

Celem rocznego kursu dokształcającego w ramach trzeciego cyklu studiów prawa kanonicznego jest poszerzenie wiedzy z zakresu prawa kanonicznego oraz przygotowanie pracy doktorskiej z tej dyscypliny. Kurs obejmuje 9 wykładów tematycznych z prawa kanonicznego, w wymiarze 10 godzin każdy i 10 godzin języka łacińskiego. Łącznie 100 godzin wykładowych zrealizowanych podczas 10 zjazdów.

Roczny kurs dokształcającyskierowany jestdo absolwentów studiów magisterskich, którzy posiadają dyplom licencjata kościelnego z prawa kanonicznego.

Zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW i odbywają się one w budynku UKSW przy ul. Dewajtis 5. Dokładne informacje dotyczące terminów zajęć oraz sposobu ich prowadzenia (zdalnego lub stacjonarnego) zostaną podane we wrześnie br. Czytaj dalej

Ochrona danych osobowych w instytucjach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego

Ochrona danych osobowych w instytucjach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego (edycja  2019/2020) :

Czas trwania jeden semestr, koszt kursu dokształcającego: 2000 złotych. Szczegółowe informacje wkrótce.

Informacje;

Terminy zjazdów;

Plan zajęć;

Formularz zgłoszeniowy;

Ochrona danych osobowych w instytucjach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego (edycja 2018/2019) Czytaj dalej

Kanoniczna praktyka sądowa

Kanoniczna praktyka sądowa (edycja 2018/2019)

Czas trwania jeden semestr, koszt kursu dokształcającego: 2000 złotych.

Informacje;

Plan zajęć;

Formularz zgłoszeniowy;

Procedury prawne w sytuacjach nieprawidłowych w życiu osób konsekrowanych

Procedury prawne w sytuacjach nieprawidłowych w życiu osób konsekrowanych

 

Czas trwania:  jeden semestr, koszt kursu dokształcającego: 1600 złotych.

Informacje;

Terminy zjazdów;

Plan zajęć; informacje wkrótce

Formularz zgłoszeniowy; Plan zajęć; informacje wkrótce

 

Procedury prawne w sytuacjach nieprawidłowych w życiu osób duchownych

Procedury prawne w sytuacjach nieprawidłowych w życiu osób duchownych

Czas trwania: jeden semestr, koszt kursu dokształcającego: 1600 złotych.

Informacje;

Terminy zjazdów; informacja wkrótce

Plan zajęć; informacje wkrótce

Formularz zgłoszeniowy; 

 

Dzień organizacyjny III cykl dla doktorantów

Dzień organizacyjny III cykl dla doktorantów

Dzień dobry,

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że  z Dzień Organizacyjny dla Słuchaczy Trzeciego Cyklu dla Doktorantów odbędzie się w dniu 14.10.2020 roku  (Aula Jana Pawła II,  kampus przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie).

Przed wejściem do Auli zostanie Państwu podany numer miejsca na Auli (będą się tam znajdowały dokumenty do podpisu oraz zatwierdzenia, jak również zaświadczenia poświadczające status słuchacza).

Oryginał formularza oraz dokumentów wymaganych do podjęcia kursu, proszę zabrać ze sobą na spotkanie.

Na całym kampusie obowiązuje reżim sanitarny, dlatego prosimy o zaopatrzenie się maseczki.

Studia podyplomowe "Sądownictwo i administracja w Kościele"

W roku akademickim 2020/2021 planowane jest uruchomienie studiów podyplomowych "Sądownictwo i administracja w Kościele".

Celem studiów jest przede wszystkim pogłębienie wiedzy i rozwój indywidualnych sprawności w zakresie pracy w sądownictwie kościelnym i w administracji kościelnej, a także nabycie umiejętności udzielania zainteresowanym odpowiedniej pomocy prawnej.
Szczegółowe informacje dotyczące planu zajęć i terminów znajdują się na stronie: https://wpk.uksw.edu.pl/node/438

Rejestracja do 02.10.2020 roku do godziny 22:00.

Ze względu na pandemię koronawirusa zajęcia w pierwszym semestrze (poza pierwszym zjazdem w dniu 17 października 2020 r.) będą realizowane w formie online. Nie ma jeszcze decyzji w jakiej formie będą zajęcia w drugim semestrze. Czytaj dalej

Rekrutacja do programu MOST

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rejestracji na program MOST:

- załącznik

- plakat informacyjny

Organizacja zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie Nr 55/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach