Wyjazd na ERASMUSA

Dział Współpracy Międzynarodowej (DWM) uprzejmie informuje, że na niektórych wydziałach ruszyła już rekrutacja uzupełniająca na realizację części toku studiów za granicą oraz na realizację praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022. W rekrutacji mogą brać udział zarówno studenci jak i doktoranci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych!

Informacja dotycząca wyjazdu na ERASMUSA.

 

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”

Katedra Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL zaprasza na jubileuszową X Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”. Szczegóły dotyczące wydarzenia w załącznikach. 

ZAPROSZENIE

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW


 

Konferencja Naukowa "Czynności cywilnoprawne a osoby prawne Kościoła katolickiego"

Koło Naukowe Utriusque Iuris WPK UKSW zaprasza na

Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.

„CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNE A OSOBY PRAWNE

 KOSCIOŁA KATOLICKIEGO ”, w dniu 8 maja 2021 roku.

Konferencja odbędzie się w sposób zdalny.

Link do Konferencji

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2021/2022

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2021/2022

W dniu 25 lutego 2021 roku Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego podjął uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2021/2022.

Rejestracja kandydatów w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów):

- 23.06.2021-04.07.2021

Rejestracja dodatkowa kandydatów w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów):

- 30.08.2021-05.09.2021

Poniżej link do szczegółowych informacji dotyczących zasad i terminów rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 Czytaj dalej

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej P. mgr. lic. Igora Michała Kilanowskiego

Szanowni Państwo,

zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pana mgr.  lic. Igora Michała Kilanowskiego, pt.: „Pozycja prawna Church of England”.

Aby wziąć udział w publicznej obronie, która będzie odbywała się zdalnie, prosimy wejść w poniższy link. Następnie wpisać swoje imię, nazwisko oraz adres mailowy, zatwierdzić dane i dołączyć do wydarzenia.

Link do wydarzenia: Czytaj dalej

Zaproszenie na wykład: "Wstęp do mediacji"

Szanowni Studenci i Doktoranci,
Studencka Poradnia Prawna WPK UKSW zaprasza na wykład "Wstęp do mediacji" organizowany przez Polskie Centrum Mediacji. Wykład ma charakter otwarty i odbędzie się w środę, 21 kwietnia 2021 r.

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej Pani mgr lic. Bogumiły Olejnik

Szanowni Państwo,

zapraszamy na  publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pani mgr  lic. Bogumiły Olejnik, pt.: „Ratio legis kan. 226. § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku”.

Aby wziąć udział w publicznej obronie, która będzie odbywała się zdalnie, prosimy wejść w poniższy link. Następnie wpisać swoje imię, nazwisko oraz adres mailowy, zatwierdzić dane i dołączyć do wydarzenia.

Link do wydarzenia:  Czytaj dalej

Konferencja Naukowa "Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na zmieniające się egzystencjalne postawy człowieka. Spojrzenie interdyscyplinarne"

Wydział Teologiczny - Zakład Teologii Praktycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zapraszają na

OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJIĘ INTERDYSCYPLINARNĄ:

Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na zmieniające się egzystencjalne postawy człowieka.

Spojrzenie interdyscyplinarne.

Konferencja odbędzie się 23 kwietnia 2021 r. w formie online za pośrednictwem Microsoft Teams, godz. 9:00 – Otwarcie konferencji.

Link do konferencji:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWQ5Y2JmYTctYmJmMS00YzU5LTgyNWItNzM3NDAwOWE0ZTJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22d6e42f13-cddd-4f8a-b390-09d446a84468%22%7d Czytaj dalej

Konferencja Naukowa pt.: „Stulecie kanonicznego zatwierdzenia Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła"

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt.: „Stulecie kanonicznego zatwierdzenia Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. Kontekst historyczny, społeczny i prawny”

Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła oraz Wydział Prawa Kanonicznego UKSW zaprasza do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt.: Stulecie kanonicznego zatwierdzenia Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. Kontekst historyczny, społeczny i prawny”

Konferencja odbędzie się 22 maja 2021 r. w formie hybrydowej /załącznik: program konferencji/.

Czytaj dalej

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach