SZKOŁA DOKTORSKA

Podziękowanie

Moim prodziekanom, wszystkim nauczycielom akademickim, paniom z sekretariatu, doktorantom i studentom przynależącym do Rady Wydziału i różnych wydziałowych komisji oraz studenckich kół pragnę serdecznie podziękować za całoroczną pracę dla dobra wydziału. Życzę też dobrych i miłych wakacji oraz zasłużonego odpoczynku.

Ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak

Dziekan WPK

OFERTA KURSÓW DOSZTAŁCAJĄCYCH NA ROK AKADEMICKI 2019/20

Sesja egzaminacyjna -semestr letni 2018/2019

Rekrutacja na kurs dokształcający dla doktorantów (2019/2020)

Szanowni Państwo,

zapraszamy do  zapisów na  roczny   kurs dla doktorantów: Trzeci cykl dla doktorantów.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: https://wpk.uksw.edu.pl/node/552

Wyniki rekrutacji uzupełniającej do Programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 maja 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej ds. Programu Erasmus+ Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w celu przeprowadzenia III etapu rekrutacji uzupełniającej studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanoniczego UKSW do Programu Erasmus+ na wyjazd na studia do uczelni partnerskiej w roku akademickim 2019/2020. Czytaj dalej

Jubileusz 65-lecia Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW

W bieżącym roku przypada jubileusz 65-lecia powstania Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W związku z tym serdecznie zapraszamy dnia 15 czerwca 2019 r. o godz. 9.00 do Kościoła Pokamedulskiego bł. E. Detkensa (ul. Dewajtis 3) na dziękczynną Mszę św. jubileuszową pod przewodnictwem Rektora UKSW ks. prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego, a następnie do auli im. Jana Pawła II na sesję naukową. /zaproszenie i program uroczystości/ Czytaj dalej

Stypendium dla młodych naukowców

Informujemy, że na stronie UKSW:

https://uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/studia/1763-stypendium-dla-mlodych-naukowcow

pojawiła się informacja odnośnie stypendiów dla młodych naukowców przyznawanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Instytucje i osoby Kościoła katolickiego a polskie i kanoniczne prawo karne"

W dniu 08.05.2019 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Instytucje i osoby Kościoła katolickiego a polskie i kanoniczne prawo karne" zorganizowana przez Koło Naukowe Utriusque Iuris, nad którą honorowy patronat objął Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak. Na konferencji wystąpiło trzynastu prelegentów z różnych ośrodków naukowych z całej Polski. Referaty spotkały się z uznaniem słuchaczy, a dyskusje na koniec każdego panelu były ciekawe i owocne. Czytaj dalej

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O AKADEMIK NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Studenci II - VI roku oraz doktoranci II - IV roku: od  10 maja do 31 maja 2019r.

Osoby, które zostaną przyjęte na I rok studiów w roku akademickim 2019/2020, bądź przeniosą się z innej uczelni: od 15 lipca do 2 sierpnia 2019r.

Wszyscy obowiązkowo składają komplet dokumentów o dochodach za rok 2018
WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIALE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

ul. Wóycickiego 1/3 w godzinach przyjmowania studentów
Czytaj dalej

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach