Życzenia wielkanocne

 

Szanowni Państwo

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi
Wydziału Prawa Kanonicznego

Szanowne Panie Sekretarki

Drodzy Doktoranci i Studenci

 

Wśród lęków i zagrożeń związanych z pandemią koronawirusa, Zmartwychwstały Jezus staje pośrodku nas, jak niegdyś w Wieczerniku przed zalęknionymi Apostołami, z darem upragnionego pokoju. Liturgia okresu wielkanocnego wiele razy mówi o pokoju i radości. ON jest naszym Pokojem (por. Ef 2,14). Niech te dary otrzymane od Zwycięzcy piekła i szatana rozpalą serca, aby w świecie, dzisiaj smutnym i niespokojnym, każdy z nas odnajdywał drogę do Boga. Czytaj dalej

Rekrutacja na kurs dokształcający: Procedury prawne w sytuacjach nieprawidłowych w życiu osób duchownych została przeniesiona na rok akademicki 2020/2021

 

Szanowni Państwo,

w związku z podjętym przeciwdziałaniem przeciwko rozprzestrzenianiu się wirusa SARS – CoV-2

wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa Kanonicznego informuje, że rekrutacja na kurs dokształcający: Procedury prawne w sytuacjach nieprawidłowych w życiu osób duchownych została przeniesiona na rok akademicki 2020/2021.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji pojawią się we wrześniu 2020 roku.

Zarządzenie Nr 23/2020 Rektora UKSW z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Doktorat p. Michała Tomasza Aniszewskiego

Dnia 25 lutego 2020 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej p. mgr. Michała Tomasza Aniszewskiego. Doktorant przedłożył Radzie Dyscypliny rozprawę pt. „Kara śmierci w prawie kanonicznym i w prawie polskim”.

Praca doktorska została napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Marka Saja. Recenzentami rozprawy byli ks. prof. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk i ks. prof. dr hab. Robert Kantor.

Rada Dyscypliny Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, biorąc pod uwagę wyniki egzaminu doktorskiego, walor naukowy przedłożonej pracy właściwy rozprawom doktorskim, opinie recenzentów oraz pozytywny wynik obrony nadała p. mgr. Michałowi Tomaszowi Aniszewskiemu stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie prawo kanoniczne.

W imieniu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW składamy Panu Doktorowi serdeczne gratulacje. Czytaj dalej

Rekrutacja studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW do Programu Erasmus+ na rok akademicki 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 stycznia 2020 roku uruchomiona zostanie rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w ramach Programu Erasmus+ w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2020/2021.

Rejestracja kandydatów odbywać się będzie on-line w systemie USOSweb w terminie od dnia 30 stycznia 2019 roku (godz. 00.01) do dnia 14 lutego 2020 roku (godz. 23.59).

W ramach rekrutacji studenci oraz doktoranci Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW mogą aplikować o wyjazd do Universita degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (Cassino, Włochy), Universidad de Navarra (Pampeluna, Hiszpania) oraz Universidad de Huelva (Huelva, Hiszpania). Informacje o liczbie miejsc, okresie trwania studiów, poziomie studiów oraz wymaganiach językowych w uczelni partnerskiej dostępne są w systemie USOSweb. Czytaj dalej

Doktorat ks. Mariusza Marszałka

Dnia 14 stycznia 2020 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej ks. mgr Mariusza Marszałka. Doktorant przedłożył Radzie Dyscypliny rozprawę pt. „Proces erygowania oraz zatwierdzania instytutów i nowych form życia konsekrowanego w świetle obowiązującego prawa kanonicznego i praktyki Stolicy Apostolskiej”.

Praca doktorska została napisana pod kierunkiem s. prof. dr. hab. Bożena Szewczul. Recenzentami rozprawy byli o. prof. dr hab. Zbigniew Suchecki i o. prof. dr hab. Przemysław Michowicz.

Rada Dyscypliny Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, biorąc pod uwagę wyniki egzaminu doktorskiego, walor naukowy przedłożonej pracy właściwy rozprawom doktorskim, opinie recenzentów oraz pozytywny wynik obrony jednomyślnie nadała ks. mgr. Mariuszowi Marszałkowi stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie prawo kanoniczne. Czytaj dalej

III Ogólnopolski Studencki Konkurs Wiedzy z zakresu Prawa Wyznaniowego

Dnia 6 grudnia 2019 roku na Uniwersytecie Opolskim odbył się III Ogólnopolski Studencki Konkurs Wiedzy z zakresu Prawa Wyznaniowego. Przedmiotem tej edycji konkursu było finansowanie związków wyznaniowych. W konkursie wzięło udział ponad 30 studentów z kilkunastu wydziałów prawa, w tym 4-osobowa grupa studentów II roku z naszego wydziału. Z radością pragnę powiadomić, że jeden z nich, Pan Dominik Karasiewicz, zajął III miejsce. Pierwsze dwa miejsca zajęli studenci z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przy tej okazji pragnę podziękować za pomoc w przygotowaniu merytorycznym naszych studentów Panu dr. Michałowi Poniatowskiemu.

ks. prof. Jan Krajczyński / wykładowca prawa wyznaniowego/

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach