Jubileusz 65-lecia Wydziału Prawa Kanoniczego UKSW w Warszawie

Dnia 15 czerwca 2019 roku Wydział Prawa Kanoniczego UKSW w Warszawie świętował jubileusz 65-lecia swojego istnienia i działalności naukowo-dydaktycznej.

O godz. 9.00 w kościele pokamedulskim pw. bł. E. Detkensa na Bielanach została odprawiona Msza św. dziękczynna. Eucharystii przewodniczył Prorektor UKSW ds. ogólnych i rozwoju ks. prof. dr hab. Maciej Bała. Wygłosił on również okolicznościowe kazanie. Czytaj dalej

Wydział Prawa Kanonicznego otrzymał kategorię A w najnowszej ocenie parametrycznej w grupie nauk prawnych

Wydział Prawa Kanonicznego, po odwołaniu otrzymał kategorię A w najnowszej ocenie parametrycznej w grupie nauk prawnych. Jest to czwarty wydział z tak wysoką oceną. Przypomnijmy, że Wydział Prawa Kanonicznego w pierwotnej parametryzacji (kategoria B) uzyskał najlepszą ocenę w kryterium osiągnięć naukowych i twórczych w grupie nauk prawnych. Po odwołaniu, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymał kategorię A. Czytaj dalej

SZKOŁA DOKTORSKA

Podziękowanie

Moim prodziekanom, wszystkim nauczycielom akademickim, paniom z sekretariatu, doktorantom i studentom przynależącym do Rady Wydziału i różnych wydziałowych komisji oraz studenckich kół pragnę serdecznie podziękować za całoroczną pracę dla dobra wydziału. Życzę też dobrych i miłych wakacji oraz zasłużonego odpoczynku.

Ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak

Dziekan WPK

OFERTA KURSÓW DOSZTAŁCAJĄCYCH NA ROK AKADEMICKI 2019/20

Sesja egzaminacyjna -semestr letni 2018/2019

Rekrutacja na kurs dokształcający dla doktorantów (2019/2020)

Szanowni Państwo,

zapraszamy do  zapisów na  roczny   kurs dla doktorantów: Trzeci cykl dla doktorantów.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: https://wpk.uksw.edu.pl/node/552

Wyniki rekrutacji uzupełniającej do Programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 maja 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej ds. Programu Erasmus+ Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w celu przeprowadzenia III etapu rekrutacji uzupełniającej studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanoniczego UKSW do Programu Erasmus+ na wyjazd na studia do uczelni partnerskiej w roku akademickim 2019/2020. Czytaj dalej

Jubileusz 65-lecia Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW

W bieżącym roku przypada jubileusz 65-lecia powstania Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W związku z tym serdecznie zapraszamy dnia 15 czerwca 2019 r. o godz. 9.00 do Kościoła Pokamedulskiego bł. E. Detkensa (ul. Dewajtis 3) na dziękczynną Mszę św. jubileuszową pod przewodnictwem Rektora UKSW ks. prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego, a następnie do auli im. Jana Pawła II na sesję naukową. /zaproszenie i program uroczystości/ Czytaj dalej

Stypendium dla młodych naukowców

Informujemy, że na stronie UKSW:

https://uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/studia/1763-stypendium-dla-mlodych-naukowcow

pojawiła się informacja odnośnie stypendiów dla młodych naukowców przyznawanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach