Wydział Prawa Kanonicznego otrzymał kategorię A w najnowszej ocenie parametrycznej w grupie nauk prawnych

Wydział Prawa Kanonicznego, po odwołaniu otrzymał kategorię A w najnowszej ocenie parametrycznej w grupie nauk prawnych. Jest to czwarty wydział z tak wysoką oceną. Przypomnijmy, że Wydział Prawa Kanonicznego w pierwotnej parametryzacji (kategoria B) uzyskał najlepszą ocenę w kryterium osiągnięć naukowych i twórczych w grupie nauk prawnych. Po odwołaniu, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymał kategorię A. Jest to czwarta jednostka naszego Uniwersytetu z wysoką ocena parametryczną obok Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, Wydziału Teologicznego oraz Wydziału Nauk Humanistycznych.

W nowej ocenie parametrycznej Uniwersytetów brano pod uwagę cztery podstawowe kryteria: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej oraz pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

Żródło: https://uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/aktualnosci/1405-prawo-kanoniczne-z-kategoria-a 

Doktorat p. Kingi Szymańskiej

Dnia 13 listopada 2018 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej p. mgr Kingi Szymańskiej. Doktorantka przedłożył Radzie Wydziału rozprawę pt. „Wpływ zaburzeń odżywiania na niezdolność konsensualną do zawarcia małżeństwa”.

Praca doktorska została napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Gintera Dzierżona. Recenzentami rozprawy byli p. prof. KUL dr hab. Elżbieta Szczot i ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński. Czytaj dalej

Msza św. w intencji zmarłych profesorów, pracowników, studentów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW

Dnia 13 listopada 2018 roku o godz. 10.30 w kaplicy uniwersyteckiej przy ul. Dewajtis została odprawiona Msza św. w intencji zmarłych profesorów, pracowników, studentów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. Przewodniczył jej Dziekan WPK ks. prof. Henryk Stawniak. Okolicznościową homilię wygłosił ks. prof. Zbigniew Janczewski. Mszę św. z udziałem studentów i pracowników Wydziału koncelebrowali księża profesorowie. W modlitwei wiernych wspomniano imiennie śp. Zamrłych związanych z naszym Wydziałem.

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Penitencjaria Apostolska – Trybunał Miłosierdzia w służbie Kościoła”

Dnia 7 listopada 2018 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Penitencjaria Apostolska – Trybunał Miłosierdzia w służbie Kościoła”. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński. W imieniu organizatorów przybyłych prelegentów, gości, studentów i doktorantów przywitał Prodziekan WPK ks. prof. UKSW dr hab. Marek Stokłosa. Czytaj dalej

Informacja dotycząca zajęć w dniu 31 października 2018 r.

W załaczeniu przekazujemy informację o decyzji Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW dotyczącą zajęć dydaktycznych w dniu 31 października br. /Decyzja/

Wyniki rekrutacji do Programu Erasmus+ na rok akademicki 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 października 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej ds. Programu Erasmus+ Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w celu przeprowadzenia III etapu drugiej rekrutacji uzupełniającej studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanoniczego UKSW do Programu Erasmus+ na wyjazd na studia do uczelni partnerskiej w roku akademickim 2018/2019 (semestr letni). Czytaj dalej

Kurs dokształcający "Kanoniczna praktyka sądowa"

W załączeniu zamieszczamy informacje oraz plan kursu dokształcającego pt. "Kanoniczna praktyka sądowa".

Celem kursu jest wskazanie praktycznych walorów pism procesowych oraz podniesienie kwalifikacji pełnomocników i adwokatów kościelnych w zakresie właściwego ich sporządzania pod kątem wymogów prawnych i potrzeb sądu kościelnego. Czytaj dalej

ZAPROSZENIE - Międzynarodowa Konferencja Naukowa - 7 listopad 2018

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW ma zaszczyt zaprosić do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt: „Penitencjaria Apostolska - Trybunał Miłosierdzia w służbie Kościoła" w dniu 7 listopada 2018 r. Miejsce konferencji: Aula Jana Pawła II, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa. Program konferencji.

Przedłużona rejestracja na kurs dokształcający w ramach projektu POWER 2.0: Wolontariat w kościelnych jednostkach organizacyjnych

Rejestracja na kurs dokształcający w ramach projektu POWER 2.0: Wolontariat w kościelnych jednostkach organizacyjnych

Szanowni Studenci IV - V roku studiów stacjonarnych specjalności kanoniczno-cywilnej oraz administracyjno-sądowej,

informujemy, że została uruchomiona rejestracja na kurs dokształcający: Wolontariat w kościelnych jednostkach organizacyjnych.
Rejestracja aktywna od 11.10.2018 roku od godziny 22 do dnia 17.10.2018 roku do godzinie 22:00. 
Zapraszamy do rejestracji.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach