Przejdź do treści
ROK    RODZAJ        NAZWA                                                     DATAPUBLIKACJIWERSJA
PDF DO
POBRANIA
     
     
2022ZarządzenieZarządzenie Nr 3/2022 Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad realizacji i rozliczania praktyk studenckich  na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW
 
02.03.2022pdf
2022DecyzjaDecyzja Nr 27/2022 Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 15 lutego 2022 rokuw sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022
 
15.02.2022pdf
2022DecyzjaDecyzja NR 25/2022 Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 01.02.2022 roku w sprawie powołania składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2022/202301.02.2022pdf
2022Decyzja

Decyzja Nr 24/2022 Dziekana Wydziału Prawa KanonicznegoUniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zdnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia zajęćoraz sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym w rokuakademickim 2021/2022 w formie zdalnej dla studentówstudiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.
24.01.2022pdf
2022DecyzjaDecyzja Nr 23/2022 Dziekana Wydziału Prawa KanonicznegoUniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zdnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia zajęćoraz sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym w rokuakademickim 2021/2022 w formie zdalnej dla studentówstudiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.24.01.2022pdf
2021DecyzjaDecyzja NR 22/2021 Dziekana Wydziału Prawa KanonicznegoUniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zdnia 22.10.2021 roku w sprawie powołania WydziałowejKomisji ds. Doktorantów oraz przynawania stypendiówdoktoranckich22.10.2021pdf
2021DecyzjaDecyzja NR 20/2021 Dziekana Wydziału Prawa KanonicznegoUniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zdnia 16.09.2021 roku w sprawie zawieszenia zajęć naspecjalności administracyjno – sądowej w roku akademickim2021/202216.09.2021pdf
2021DecyzjaDecyzja NR 19/2021 Dziekana Wydziału Prawa KanonicznegoUniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zdnia 16.09.2021 roku w sprawie przeniesienia zajęć zsemestru drugiego na semestr pierwszyspecjalności kanoniczno – cywilnej w roku akademickim2021/202216.09.2021pdf
2021DecyzjaDecyzja NR 18/2021 Dziekana Wydziału Prawa KanonicznegoUniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zdnia 16.09.2021 roku w sprawie przeniesienia zajęć zsemestru drugiego na semestr pierwszyspecjalności administracyjno -sądowej w roku akademickim2021/202216.09.2021pdf
2021DecyzjaDecyzja NR 17/2021 Dziekana Wydziału Prawa KanonicznegoUniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zdnia 16.09.2021 roku w sprawie przeniesienia zajęć zsemestru pierwszego na semestr drugispecjalności administracyjno -sądowej w roku akademickim2021/202216.09.2021pdf
2021DecyzjaDecyzja NR 16//2021 Dziekana Wydziału PrawaKanonicznegoUniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zdnia 23.09.2021 roku w sprawie organizacji zajęćdydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademickim2021/202223.09.2021pdf
2021ZarządzenieZarządzenie Nr 2/2021 Dziekana Wydziału PrawaKanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiegow Warszawie z dnia 04.03.2021 roku w sprawie zasadprzeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych04.03.2021pdf
2021DecyzjaDecyzja NR 15 – 2020/21 Dziekana Wydziału PrawaKanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiegow Warszawie z dnia 01.03.2021 roku w sprawie powołaniapełnomocnika ds. praktyk na WPK w UKSW01.03.2021pdf
2021DecyzjaDecyzja NR 14 – 2020/21 Dziekana Wydziału PrawaKanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiegow Warszawie z dnia 01.03.2021 roku w sprawie odwołaniapełnomocnika ds. praktyk na WPK w UKSW01.03.2021pdf
2021 Decyzja Decyzja NR 13-2020/21 Dziekana Wydziału PrawaKanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiegow Warszawie z dnia 24.02.2021 roku w sprawie powołaniaWydziałowej Komisji Rekrutacyjnejna rok 2021/202224.02.2021pdf
2021 ZarządzenieZarządzenie  Nr 1/2021 Dziekana Wydziału PrawaKanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiegow Warszawie z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie powołaniana Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW Komisjikwalifikacyjnej w sprawie przedłużenia  zatrudnienia na czasnieokreślony Ks. dra Andrzeja Sachera  na stanowiskuadiunkta na WPK UKSW12.02.2021pdf
2021DecyzjaDecyzja NR 12-2020/21 Dziekana Wydziału PrawaKanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiegow Warszawie z dnia 10.02.2021 roku w sprawie organizacjizajęć dydaktycznych w semestrze letnim w roku akademickim2020/202110.02.2021pdf
2020Decyzja
Decyzja NR 11/2020 Dziekana Wydziału Prawa KanonicznegoUniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiegow Warszawie z dnia 03.12.2020 roku w sprawie powołaniaprzedstawiciela nauczycieli akademickich z WPK UKSWdo Rady Studium Języków Obcych.
03.12.2020pdf
2020DecyzjaDecyzja NR 10/2020 Dziekana Wydziału Prawa KanonicznegoUniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiegow Warszawie z dnia 01.12.2020 roku w sprawie powołaniana WPK w UKSW Wydziałowej Rady Biznesu01.12.2020pdf
2020DecyzjaDecyzja Nr 9/2020 Dziekana Wydziału Prawa KanonicznegoUniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiez dnia 21 października 2020 roku w sprawie powołaniaWydziałowej Komisji ds. Doktorantów oraz przyznawaniastypendiów doktoranckich21.10.2020pdf
2020DecyzjaDecyzja Nr 8/2020 Dziekana Wydziału Prawa KanonicznegoUniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiez dnia 21 października 2020 roku w sprawie powołania  Kierownika Studiów Podyplomowych: Sądownictwo iadministracja w Kościele21.10.2020pdf
2020DecyzjaDecyzja Nr 7/2020 Dziekana Wydziału Prawa KanonicznegoUniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiez dnia 21 października 2020 roku w sprawie powołaniaKierownika Kursu Dokształcającego: Trzeci cykl dladoktorantów21.10.2020pdf
2020DecyzjaDecyzja Nr 6/2020 Dziekana Wydziału Prawa KanonicznegoUniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiez dnia 21 października 2020 roku w sprawie powołaniaCzłonków Wydziałowej Komisji Dydaktycznej (WKD)21.10.2020pdf
2020DecyzjaDecyzja Nr 5/2020 Dziekana Wydziału Prawa KanonicznegoUniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiez dnia 21 października 2020 roku w sprawie powołaniaCzłonków Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia (WKJK)21.10.2020pdf
2020DecyzjaDecyzja Nr 4/2020 Dziekana Wydziału Prawa KanonicznegoUniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiegow Warszawie z dnia 20.10.2020 roku w sprawie powołaniaKandydata na Członka Rady Naukowej Wydawnictwa UKSW20.10.2020pdf
2020DecyzjaDecyzja Nr 3/2020 Dziekana Wydziału Prawa KanonicznegoUniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiez dnia 01 października 2020 roku w sprawie powołaniapełnomocnika ds. promocji Wydziału01.10.2020pdf
2020DecyzjaDecyzja NR 2/2020 Dziekana Wydziału Prawa KanonicznegoUniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zdnia 01.10.2020 roku w sprawie powołaniapełnomocnika ds. praktyk na WPK w UKSW01.10.2020pdf
2020DecyzjaDecyzja Nr 1/2020  Dziekana Wydziału Prawa KanonicznegoUniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiez dnia 18 września 2020 roku w sprawie organizacji zajęćdydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademickim2020/202118.09.2021pdf