Przejdź do treści
Studia niestacjonarne (zaoczne)

Studia odbywają się w ramach specjalności administracyjno-sądowej (kanonicznej) i są skierowane do osób posiadających świadectwo maturalne. Absolwentom wyższych seminariów duchownych, wydziałów teologicznych i prawa uznaje się osiągnięcia z przewidzianych programem studiów z zakresu filozofii, teologii i prawa. Istnieje możliwość przyspieszenia toku studiów, zgodnie z Regulaminem studiów w UKSW. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w środy i czwartki jeden raz w miesiącu. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra prawa kanonicznego oraz licencjata z prawa kanonicznego w systemie studiów kościelnych. Opłata za rok studiów wynosi 3000 zł.

Program studiów: