Przejdź do treści

Struktura instytutu prawa kanonicznego od 28.09.2022r.

KATEDRY, KIEROWNICY KATEDR I ZAKŁADÓW

KATEDRA HISTORII, TEORII I NORM OGÓLNYCH PRAWA KANONICZNEGO

Kierownik: ks. prof. dr hab. Ginter DZIERŻON
ks. dr hab. Tomasz GAŁKOWSKI, prof. ucz.
adiunkt: ks. dr Jan DOHNALIK
adiunkt: ks. dr Andrzej SACHER

Zakład Historii Źródeł i Literatury Prawa Kanonicznego
Kierownik: ks. dr Jan DOHNALIK

Zakład Historii Prawa Kanonicznego
Kierownik: ks. dr Andrzej SACHER

Zakład Prawa Rzymskiego
Kierownik: ks. dr Jan DOHNALIK

Zakład Teorii Prawa Kanonicznego
Kierownik: ks. dr hab. Tomasz GAŁKOWSKI, prof. ucz.

Zakład Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego
Kierownik: ks. prof. dr hab. Ginter DZIERŻON


KATEDRA USTROJU KOŚCIOŁA I KANONICZNYCH FORM ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Kierownik: ks. dr hab. Marek STOKŁOSA, prof. ucz.

s.  dr hab. Bożena SZEWCZUL, prof. ucz.
ks. dr hab. Marek STĘPIEŃ, prof. ucz.

Zakład Ustroju Kościoła
Kierownik: vacat

Zakład Kanonicznych Form Życia Konsekrowanego
Kierownik: s.  dr hab. Bożena SZEWCZUL, prof. ucz.      

Zakład Prawa Kościołów Wschodnich
Kierownik: ks. dr hab. Marek STOKŁOSA, prof. ucz.       

Zakład Praw i Obowiązków Wiernych
Kierownik: ks. dr hab. Marek STĘPIEŃ, prof. ucz.


KATEDRA PRAWA O POSŁUDZE NAUCZANIA I UŚWIĘCANIA

Kierownik: ks. prof. dr hab. Zbigniew JANCZEWSKI
ks. dr hab. Jan KRAJCZYŃSKI, prof. ucz.

ks. dr hab. Stanisław BIAŁY, prof. ucz.  

p. dr Igor KILANOWSKI

Zakład Prawa o Posłudze Nauczania
Kierownik: ks. dr hab. Jan KRAJCZYŃSKI, prof. ucz. 

p. dr Igor KILANOWSKI    

Zakład Prawa o Posłudze Uświęcania
Kierownik: ks. prof. dr hab. Zbigniew JANCZEWSKI


KATEDRA KANONICZNEGO PRAWA MAŁŻEŃSKIEGO I RODZINNEGO

Kierownik: ks. dr hab. Tomasz BIAŁOBRZESKI, prof. ucz.

adiunkt: ks. dr Rafał KAMIŃSKI

Zakład Prawa Małżeńskiego
Kierownik: ks. dr Rafał KAMIŃSKI

Zakład Prawa Rodzinnego
Kierownik: vacat


KATEDRA KANONICZNEGO PRAWA KARNEGO, ADMINISTRACYJNEGO I PROCESOWEGO

Kierownik:ks. prof. dr hab. Wiesław KIWIOR
ks. dr hab. Marek SAJ, prof. ucz.

ks. dr hab. Dariusz BOREK, prof. ucz.

ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK, prof. ucz.

Zakład Kanonicznego Prawa Karnego
Kierownik: ks. dr hab. Marek SAJ, prof. ucz.    

Zakład Kanonicznego Prawa Administracyjnego
Kierownik: ks. dr hab. Dariusz BOREK, prof. ucz.          

Zakład Prawa o Dobrach Doczesnych Kościoła
Kierownik: ks.  dr hab. Arkadiusz DOMASZK, prof. ucz.

Zakład Kanonicznego Prawa Procesowego
Kierownik: ks. prof. dr hab. Wiesław KIWIOR


KATEDRA PRAWA WYZNANIOWEGO I KOMPARATYSTYKI PRAWNICZEJ

Kierownik: ks. dr hab. Piotr RYGUŁA, prof. ucz.

p. dr hab. Helena PIETRZAK, prof. ucz.

adiunkt: p. dr Mariusz GRABOWSKI
adiunkt: p. dr Michał PONIATOWSKI

Zakład Historii Prawa
Kierownik: ks. dr hab. Piotr RYGUŁA, prof. ucz.

Zakład Prawa Konstytucyjnego, Wyznaniowego oraz Konkordatowego
Kierownik: p. dr Michał PONIATOWSKI

Zakład Prawa Cywilnego
Kierownik: p. dr hab. Helena PIETRZAK, prof. ucz.

Zakład Prawa Administracyjnego
Kierownik: p. dr Mariusz GRABOWSKI

Zakład Prawa Karnego
Kierownik: vacat