Przejdź do treści

Habilitacje na wydziale prawa kanonicznego uksw

Data wszczęciaNazwiskoTemat rozprawyRecenzenciData nadania stopnia(C.K. zatwierdzenie)L.P.
18.01.1990ZABŁOCKI JanKompetencje patres familias i zgomadzeń ludowych w sprawach rodziny w świetle noctes Atticae Gelliusa Aulusa Gelliusa.Prof.dr hab. Henryk KUPISZEWSKI (UW) Prof.dr hab. Janusz SONDEL (UJ) Prof.dr hab. Marek KURYŁOWICZ (UMCS)08.05.1990 (19.10.1990)1.
24.02.1998WROCEŃSKI JózefRola i zadania prezbiterium w życiu Kościoła partykularnego. Studium prawno-historyczne.Ks. prof. Józef KRUKOWSKI (KUL, ATK), Ks prof. Henryk MISZTAL (KUL), ks. prof. Jan DYDUCH (PAT)23.06.1998 (30.11.1998)2.
22.02.2000STAWNIAK HenrykNiemoc płciowa jako przeszkoda do małżeństwa. Ewolucja czy zmiana koncepcji?Ks.prof.dr hab. Bronisław ZUBERT (KUL) Ks.prof.dr hab. Jan DYDUCH (PAT) Ks.prof.dr hab. Ryszard SZTYCHMILER (UKSW)06.06.2000 (30.10.2000)3.
06.06.2000GRĘŹLIKOWSKI JanuszRecepcja reformy trydenckiej w diecezji włocławskiej w świetle ustawodawstwa synodalnego.Ks.prof.dr hab. Jan DUDZIAK (PAT) Ks.prof.dr hab. Henryk MISZTAL (KUL) Ks.prof.dr hab. Marian FĄKA (UKSW)21.11.2000 (26.02.2001)4.
27.02.2001KIWIOR WiesławPrzedmiot restituto in integrum  w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku oraz w orzecznictwie Trybunałów Apostolskich w latach 1984-1995.Ks.prof.dr hab. Jan DYDUCH (PAT) Ks.prof.dr hab. Józef KRUKOWSKI (KUL,ATK) Ks.prof.dr hab. Andrzej DZIĘGA (KUL)05.06.2001 (24.09.2001)5.
19.02.2002ROZKRUT TomaszWalor opinii biegłego w kanonicznym procesie małżeńskim. Studium historyczno- prawne.Ks.prof.dr hab. Józef KRUKOWSKI (KUL,ATK) Ks.prof.dr hab. Henryk MISZTAL (KUL) Ks.prof.dr hab. Jan DYDUCH (PAT)18.06.2002 (28.10.2002)6.
23.04.2002DZIERŻON GinterNiezdolność do zawarcia małżeństwa jako kategoria kanoniczna.Ks.prof.dr hab. Remigiusz SOBAŃSKI (UKSW,UŚ) Ks.prof.dr hab. Bronisław ZUBERT (KUL) P.prof.dr hab. Andrzej MĄCZYŃSKI (UJ)17.12.2002 (24.03.2003)7.
11.05.2004LESZCZYŃSKI GrzegorzExclusio boni fidei jako symulacja zgody małżeńskiej (kan. 1101 § 2 KPK).Ks.prof.dr hab. Jan DYDUCH (PAT) Ks.prof.dr hab. Ryszard SZTYCHMILER (UWM) Ks.prof. UKSW dr hab. Henryk STAWNIAK (UKSW)26.10.2004 (10.11.2004)8.
14.12.2004JANCZEWSKI ZbigniewUstanawianie szafarzy sakramentow św. w Kościele łacińskim i Kościołach wschodnich.Ks.Bp prof.dr hab. Tadeusz PIERONEK (PAT) Ks.Bp prof.dr hab. Andrzej DZIĘGA (KUL) Ks.prof.dr hab. Marian PASTUSZKO (UKSW)01.03.2005 (27.04.2005)9.
20.02.2007GAŁKOWSKI TomaszPrawo ? Obowiązek. Pierwszeństwo i współzależność w porządkach prawnych: kanonicznym i społeczności świeckiej.Ks. prof.dr hab. Jan DYDUCH (PAT) Ks.prof.dr hab. Remigiusz SOBAŃSKI (UKSW) Ks. prof.dr hab. Henryk MISZTAL (KUL) Ks. prof.dr hab. Edward GÓRECKI (PAT)27.06.200710.
05.06.2007DULLAK KzimierzEcclesia semper reformanda. Zjawisko synodalności po Soborze Watykańskim I.ks. bp prof. dr hab. Tadeusz PIERONEK (PAT) ks. prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI (UKSW) ks. prof. dr hab. Jan DYDUCH (PAT) ks. prof. dr hab. Wiesław WENZ (PWT)15.01.200811.
16.10.2007KRAJCZYŃSKI JanPrawo Rodziny do opieki duszpasterskiej.Ks. prof. dr hab. Marian STASIAK (KUL) ks. prof. dr hab. Ryszard SZTYCHMILER (UWM) ks. prof. dr hab. Edward GÓRECKI (PAT) ks. prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI (UKSW)15.04.200812.
16.12.2009SZEWCZUL BożenaDziałalność zakonodawcza bł. Honorata Koźmińskiego a nowe instytuty w Kościele katolickim. Studium prawno-historyczne.Ks. prof. dr hab. Bronisław ZUBERT (KUL) ks. prof. dr hab. Wiesław WENZ (PWT) ks. prof. dr hab. Józef KRZYWDA (PAT) ks. prof. dr hab. Julian KAŁOWSKI (UKSW)26.05.200913.
15.12.2009MAJER PiotrZawarcie małżeństwa kanonicznego bez skutków cywilnych.Ks. prof. dr hab. Henryk MISZTAL (KUL) ks. prof. dr hab. Andrzej PASTWA (UWM) ks. prof. dr hab. Edward GÓRECKI (PAT) ks. prof. dr hab. Ginter DZIERŻON (UKSW)11.05.201014.
15.12.2009RYGUŁA PiotrWolność religijna w Hiszpanii na tle przemian społeczno-politycznych w latach 1931-1992.Ks. prof. dr hab. Piotr STANISZ (KUL) ks. prof. dr hab. Wacław URUSZCZAK (UWM) ks. prof. dr hab. Edward GÓRECKI (PAT) ks. prof. dr hab. Józef KRUKOWSKI (UKSW)22.06.201015.
08.06.2010RAKOCZY TomaszPubliczne Stowarzyszenia wiernych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku.Ks. prof. dr hab. Mirosław SITARZ (KUL) ks. prof. dr hab. Wiesław WENZ (PWT) ks. prof. dr hab. Tomasz ROZKRUT (UPJPII) ks. prof. dr hab. Tomasz GAŁKOWSKI (UKSW)14.12.201016.
09.11.2010SUCHECKI ZbigniewLe privazioni e le proibizioni. Nel Codice di Diritto Canonico del 1983.ks. prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI (UKSW) ks. prof. dr hab. Edward GÓRECKI (PWT) ks. prof. dr hab. Tomasz ROZKRUT (UPJPII) Ks. dr hab. Piotr RYGUŁA (UŚ)12.04.201117.
25.01.2011ŚWITO LucjanAlienacja majątku kościelnego w diecezjach rzymskokatolickich w Polsce.ks. prof. dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKI (UKSW) ks. prof. dr hab. Stanisław DUBIEL (KUL) ks. prof. dr hab. Andrzej PASTWA (UŚ) p. prof. dr hab. Krzysztof KRASOWSKI (UAM)11.10.201118.
22.02.2011KROCZEK PiotrThe Art of. Legislation: the Principles of Lawgiving in the Church.ks. prof. dr hab. Tomasz GAŁKOWSKI (UKSW) ks. prof. dr hab. Antoni KOŚĆ (KUL) p. prof. dr hab. Tadeusz ZIELIŃSKI (CHAT) p. prof. dr hab. Maciej ZIELIŃSKI (US)22.11.201119.
10.05.2011ADAMCZYK JerzyKanoniczna figura pielgrzyma w korelacji z duszpasterstwem poprzez sanktuarium.ks. prof. dr hab. Henryk STAWNIAK (UKSW) ks. prof. dr hab. Józef KRZYWDA (UPJPII) ks. prof. dr hab. Kazimierz DULLAK (US) ks. prof. dr hab. Mirosław SITARZ (KUL)21.02.201220.
22.11.2011SAJ MarekUprawnienia przełożonych w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela.s. prof. dr hab. Bożena SZEWCZUL (UKSW) ks. prof. dr hab. Ambroży SKORUPA (KUL) ks. prof. dr hab. Tomasz ROZKRUT (UPJPII) ks. prof. dr hab. Wiesław WENZ (PWT)06.03.201221.
24.04.2012NOWICKA UrszulaStwierdzenie stanu wolnego wiernych prawosławnych na forum Kościoła katolickiego.ks.prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI (UKSW), ks. prof. dr hab. Edward GÓRECKI (PWT), ks. prof. dr hab. Leszek ADAMOWICZ (KUL), ks prof. dr hab. Tomasz ROZKRUT (UPJPII)25.09.201222
19.02.2013GOŁĘBIOWSKA AnnaPrawo Kościoła katolickiego do środków społecznego przekazu w świetle prawa kanonicznego i prawa polskiego.ks. prof. dr hab. Ginter DZIERŻON (UKSW), p.  dr hab. Tadeusz ZIELIŃSKI (prof. ChAT), ks. prof. dr hab. Józef KRZYWDA (UPJPII), ks. dr. hab. Mirosław SITARZ (prof. KUL)25.06.201323
14.05.2013NOWAKOWSKI BartoszRozwiązanie małżeństwa in favorem fidei. Źródła, ewolucja, aktualne normy.ks. prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI (UKSW), ks.  dr hab. Lucjan ŚWITO (prof. UWM), ks. prof. dr hab. Wiesław WENZ (PWT), ks. dr hab. Andrzej PASTWA (prof. UŚ)24.09.201324
09.04.2013DOMASZK ArkadiuszMożliwości zastosowania Internetu w misji Kościoła katolickiego. Studium kanoniczno-teologiczne.ks. dr hab. Henryk STAWNIAK (prof. UKSW), ks. prof. dr hab. Jan DYDUCH (UPJPII), ks.  dr hab. Kazimierz DULLAK (prof. US), ks. dr hab. Piotr STANISZ (prof. KUL)24.09.201325
25.06.2013STECZKOWSKI PiotrPenitencjaria Apostolska XIII ? XVI w. Powstanie. Ewolucja. Odnowienie.Ks. prof. dr hab. Zbigniew JANCZEWSKI; Ks. dr hab. Kazimierz DULLAK (prof. US); Ks. dr hab. Piotr STANISZ (prof. KUL); Ks. dr hab. Lucjan ŚWITO (prof. UWM)26.11.201326
  Habilitacje według nowej procedury  
25.06.2013KANTOR Robert?Rota Hiszpańska?. Struktura i działalność Trybunału Roty Nuncjatury Apostolskiej w Hiszpanii. Studium historyczno-prawneks. dr hab. Wiesław KIWIOR (prof. UKSW)ks. prof. dr hab. Tomasz ROZKRUT (UPJPII)p. dr hab. Marta GRESZATA-TELUSIEWICZ (prof. KULJPII)12.11.2013;Skład Komisji;Uchwała Rady Wydzału27
08.04.2014SOKOŁOWSKI JarosławUrząd biskupa pomocniczego w prawie powszechnym Kościoła łacińskiego. Studium historyczno-prawneKs. dr hab. Józef WROCEŃSKI. prof. UKSWKs. prof. dr hab. Wiesław WENZ, PWT WrocławKs. dr hab. Mirosław SITARZ, prof. KUL04.11.2014;Skład Komisji;Uchwała Rady Wydziału28
13.08.2014STĘPIEŃ MarekPozycja prawna Konferencji Episkopatu Polski. Studium prawno-historyczneKs. bp dr hab. Artur MIZIŃSKI, KULJPII;Ks. dr hab. Zbigniew SUCHECKI, prof. UWMKs. prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI, UKSW13.01.2015;Skład KomisjiUchwała Rady Wydziału29
15.01.2015BOREK DariuszConcursus in delicto. Formy zjawiskowe przestępstwa w kanonicznym prawie karnym (studium prawno-historyczne)Ks. dr hab. Marek SAJ. prof. UKSWKs. bp dr hab. Artur MIZIŃSKI, KULJPIIKs. prof. dr hab. Józef KRZYWDA, UPJPII12.05.2015; Skład KomisjiUchwała Rady Wydziału30
23.01.2015MARČIN JosefSytuacja ekonomiczna Kościoła Rzymskokatolickiego na Słowacji w świetle kanonicznego i prawnego porządku Republiki SłowackiejKs. dr hab. Leszek ADAMOWICZ, prof. KULKs. dr hab. Mirosław SITARZ, prof. KUL; Ks. dr hab. Józef WROCEŃSKI. prof. UKSW12.05.2015; Skład KomisjiUchwała Rady Wydziału31
24.03.2015SKONIECZNY PiotrLa compartecipazione nel delitto canonico: alla ricerca del concetto teoricoks. bo dr hab. Artur MIZIŃSKI, KUL;ks dr hab. Leszek ADAMOWICZ prof KULks dr hab. Tomasz GAŁKOWSKI, UKSW29.09.2015; Skład KomisjiUchwała Rady Wydziału32
30.11.2015STOKŁOSA MarekUtrata stanu duchownego w aktualnym prawodawstwie Kościoła łacińskiegoKs. dr hab. Dariusz BOREK, UKSWKs. prof. dr hab. Tomasz ROZKRUT, UPJPIIKs. dr hab. Kazimierz DULLAK, prof. US15.03.2016; Skład KomisjiUchwała Rady Wydziału33
03.10.2016WÓJCIK AndrzejCiało jako otwarta granica. Perspektywa rozumienia prawa Kościoła oraz jego wybranych instytucjiKs. prof. dr hab. Ginter DZIERŻON, UKSWKs. prof. dr hab. Andrzej PASTWA, UŚKs. dr hab. Piotr STANISZ, prof. KULJPII.14.03.2017; Skład KomisjiUchwała Rady Wydziału34
01.06.2017BIAŁOBRZESKI TomaszProblem uznania orzeczeń trybunałów kościelnych i dyspens papieskich super rato w prawie hiszpańskimKs. dr hab. Marek STOKŁOSA, prof. UKSWKs. dr hab. Kazimierz DULLAK, prof. USKs. dr hab. Robert KANTOR, UPJPII.12.12.2017; Skład KomisjiUchwała Rady Wydziału35
20.04.2018JAKUBIAK TomaszProblem ważności przyjęcia sakramentu święceń w prawie Kościoła katolickiegoKs. prof. dr hab. Henryk STAWNIAK, UKSWKs. prof. dr hab. Józef KRZYWDA, UPJPIIks. dr hab. Kazimierz DULLAK, prof. US.11.12.2018; Skład KomisjiUchwała Rady Wydziału36
24.09.2018KALETA
Paweł
Prawne aspekty zarządzania dobrami kościelnymiKs. prof. dr hab. Wiesław Wenz, PWT WrocławDr hab. Elżbieta Szczot, prof. KULKs. prof. dr hab. Henryk Stawniak, UKSW.15.01.2019; Skład Komisji; Uchwała Rady Wydziału37
19.02.2019MICHOWICZ PrzemysławPozakanoniczna odpowiedzialność wyższego przełożonego zakonnegoS.dr hab. Bożena SZEWCZUL, prof. UKSWKs. dr hab. Ambroży SKORUPA, prof. KULKs. dr hab. Wiesław WENZ, prof. PWT Wrocław.25.06.2019; Skład Komisji; Uchwała Rady Wydziału38