Przejdź do treści

Rada Wydziału jest najwyższym organem Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jako ciało kolegialne Wydziału składa się z:

 • samodzielnych pracowników naukowych,
 • przedstawicieli młodszych pracowników,
 • przedstawiciel studentów,
 • przedstawiciel pracowników administracyjnych Wydziału.

Skład Rady Wydziału Prawa Kanonicznego:

 • Ks. dr hab. Dariusz BOREK, prof. uczelni – dziekan
 • Ks. dr Rafał KAMIŃSKI – prodziekan
 • Ks. dr hab. Tomasz BIAŁOBRZESKI, prof. uczelni – dyrektor Instytutu
 • Ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK, prof. uczelni
 • Ks. prof. dr hab. Ginter DZIERŻON
 • Ks. dr hab. Tomasz GAŁKOWSKI, prof. uczelni
 • Ks. prof. dr hab. Zbigniew JANCZEWSKI
 • Ks. prof. dr hab. Wiesław KIWIOR
 • Ks. dr hab. Jan KRAJCZYŃSKI, prof. uczelni
 • Dr hab. Helena PIETRZAK, prof. uczelni
 • Ks. dr hab. Piotr RYGUŁA, prof. uczelni
 • Ks. dr hab. Marek SAJ, prof. uczelni
 • Ks. dr hab. Marek STĘPIEŃ, prof. uczelni
 • Ks. dr hab. Marek STOKŁOSA, prof. uczelni
 • S. dr hab. Bożena SZEWCZUL, prof. uczelni
 • Ks. dr Jan DOHNALIK – przedst. mł. prac.
 • Dr Mariusz GRABOWSKI – przedst. mł. prac.
 • Dr Katarzyna MAJCHRZAK – sekretarz
 • Dr Michał PONIATOWSKI – przedst. mł. prac.
 • Maciej URBAŃSKI – przedst. studentów
 • Mgr. Małgorzata DOROZIŃSKA – przedst. prac. administr.