Przejdź do treści

Dnia 23 października 2023 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Odpowiedzialność karna za przestępstwa związane z sakramentem pokuty

Dnia 24 maja 2023 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Migracja a prawa człowieka

Dnia 6 grudnia 2022 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Przyczyny i procedury utraty stanu duchownego w aktualnym prawodawstwie Kościoła katolickiego

Dnia 25 maja 2022 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Nowelizacja Kodeksu prawa kanonicznego w latach 1983-2021

Dnia 18 maja 2022 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „DE SANCTIONIBUS IN ECCLESIA. NOWELIZACJA KSIĘGI VI KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO zorganizowana przez Koło Naukowe UTRIUSQUE IURIS

 • Dnia 6 grudnia 2021 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Przyczyny i procedury utraty stanu duchownego. 

 • Dnia 18 listopada 2021 roku odbyło się Sympozjum Naukowe: Przełożony – podwładny. Odpowiedzialność prawna w Kościele.

 • Dnia 22 maja 2021 roku odbyła się Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt.: „Stulecie kanonicznego zatwierdzenia Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. Kontekst historyczny, społeczny i prawny” zorganizowana przez Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła oraz Wydział Prawa Kanonicznego UKSW

 • Dnia 8 maja 2021 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Koło Naukowe Utriusque Iuris pt. „CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNE A OSOBY PRAWNE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

 • Dnia 23 kwietnia 2021 roku odbyła się OGÓLNOPOLSKA KONFERENCA INTERDYSCYPLINARNA: Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na zmieniające się egzystencjalne postawy człowieka. Spojrzenie interdyscyplinarne.odbyła się Międzynarodowa Konfernecja Naukowa: Przyczyny i procedury utraty stanu duchownego, zorganizowana przez Wydział Teologiczny – Zakład Teologii Praktycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 • Dnia 21 października 2020 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW odbyla się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Współczesne wyzwania życia konsekrowanego. Perspektywa kanoniczno-teologiczna”.

 • Dnia 30 września 2020 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW odbyła się Konferencja Naukowa pt.: W służbie wartości: prawo i prawo kanoniczne.

 • Dnia 23 października 2019  roku na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW odbyła się Konferencja Naukowa pt.: Dobra doczesne w służbie charyzmatu i misji osób konsekrowanych (Economia a servizio del carisma e della missione).

 • Dnia 15 czerwca 2019 r. Wydział Prawa Kanonicznego obchodził jubileusz 65-lecia. Z tej okazji odbyła się sesja naukowa Przewodniczył jej J.E. ks. bp. Artur Miziński. Referaty wygłosili ks. dr hab. Tomasz Jakubiak („Kryteria określone w kan. 874 KPK a ważność przyjęcia urzędu chrzestnego”); ks. prof. dr hab. Piotr Majer („Czy adhortacja Amoris laetitia zmieniał kan. 915 KPK?”); ks. prof. dr. hab. Marek Stokłosa („Współczesne sytuacje modyfikujące kościelne prawo do pogrzebu”).

 • Dnia 8 maja 2019 r. Koło Naukowe Utriusque Iuris zorganizowało Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Instytucje i osoby Kościoła katolickiego a polskie i kanoniczne prawo karne”.

 • Dnia 19 marca 2019 roku Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris zorganizowało wykład otwarty, który wygłosił p. prof. UWr dr hab. Mirosław Sadowski (pracownik naukowo-dydaktyczny w Pracowni Badań Praw Orientalnych Katedry Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; sędzią Sądu Najwyższego) pt.: „Małżeństwo w prawie islamu”.

 • Dnia 7 listopada 2018 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt: „Penitencjaria Apostolska – Trybunał Miłosierdzia w służbie Kościoła”.

 • Dnia 7 czerwca 2018 roku Studencko – Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris działające na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW zorganizowało wykład prof. dr hab. Michała Seweryńskiego (Wicemarszałeka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej) pt.: „Aksjologia prawa w świetle katolickiej nauki społecznej”.

 • Dnia 6 czerwca 2018 roku Koło naukowe Consecratio Vitae działające na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW zorganizowało Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Problematyka współpracy państwa z Kościołem w Polsce i na Litwie”.

 • Dnia 26 maja 2018 roku Koło Naukowe Consecratio Vitae działające na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW zorganizowało Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Młode wino, nowe bukłaki. Życie konsekrowane w trzecim tysiącleciu – wyzwania i perspektywy”.

 • Dnia 25 kwietnia 2018 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW odbyła się Konferencjia Naukowa pt: „Zmiany w Kodeksie Prawa Kanonicznego dokonane przez papieża Franciszka w motu proprio De concordia inter Codices”.

 • Dnia 11 kwietnia 2018 roku Koło Naukowe Utriusque Iuris działające na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW zorganizowało Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Dobra doczesna Kościoła katolickiego w ramach prawa kanonicznego oraz prawa polskiego”.

 • Dnia 3 marca 2018 roku Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris działające na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW zorganizowało Międzynarodową Konferencję Naukową pt.: „Munus sanctificandi – wokół uświęcającego zadania Kościoła”.

 • Dnia 17 stycznia 2018 roku Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris zorganizowało wykład otwarty, który wygłosił Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski ks. bp dr hab. Artur Miziński pt.: „Adwokat kościelny w procesie o orzeczenie nieważności małżeństwa – pomiędzy obroną interesów mocodawcy a obowiązkiem poszukiwania prawdy obiektywnej”.

 • Dnia 9 listopada 2017 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Kodeks Pio-Benedyktyński między tradycją a rozwojem. W 100. rocznicę promulgacji Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku”.

 • Dnia 28 września 2017 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Od zgromadzeń zakonnych o ślubach prostych do nowych form życia konsekrowanego. Ewolucja prawa na przestrzeni ostatnich 100 lat”.

 • Dnia 25 września 2017 roku Studencka Poradnia Prawna Wydziału Prawa Kanonicznego  UKSW zorganizowała Konferencję Naukową pt. „Kanoniczne prawo małżeńskie – wybrane zagadnienia”.

 • Dnia 27 maja 2017 roku Koło Naukowe Regula Iuris działające na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW zorganizowało Ogólnopolską Konferencję Naukową „Regulae Iuris Bonifacego VIII we współczesnych systemach prawnych”.

 • Dnia 24 maja 2017 roku Koło Naukowe Regula Iuris działające na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW zorganizowało wykład „Czy każdy ma prawo do bycia wysłuchanym”, który wygłosił ks. prof. dr hab. Franciszek Lonchamps de Berier znawca prawa rzymskiego, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • W dniu 17 maja 2017 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Rozdział i współpraca państwo-Kościół w Europie. Kazus prawa polskiego i hiszpańskiego”.

 • W dniu 13 maja 2017 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW odbyła się Konferencja Doktorantów pt: „Obowiązki i prawa wiernych w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego”.

 • W dniu 25 kwietnia 2017 r. Koło Naukowe Utriusque Iuris działające na Wydziale Prawa kanonicznego UKSW zorganizowało Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Relacje państwo – Kościół w świetle polskiego Konkordatu„.

 • W dniu 19 października 2016 roku Wydział Prawa Kanonicznego UKSW przeprowadził Konferencję Naukową: „Fides, quae de verbo nascitur et nutritur. Nauczycielskie zadanie Kościoła wobec 1050. rocznicy Chrztu Polski„.

 • W dniu 19 maja 2016 roku Wydział Prawa Kanonicznego UKSW przeprowadził Konferencję Naukową: „Ius connubii” ochrona i ograniczenia w prawie: międzynarodowym, polskim i kanonicznym

 • W dniu 14 maja 2016 roku Wydział Prawa Kanonicznego UKSW przeprowadził Konferencję Doktorantów tegoż Wydziału: „Salus animarum suprema lex w świetle kanonicznego prawa karnego„.

 • W dniu 22 października 2015 r. Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przeprowadził Ogólnopolską Konferencję Naukową „Procesy i procedury: nowe wyzwania”.

 • W dniu 30 maja 2015 r. Wydział Prawa Kanonicznego UKSW przeprowadził Konferencję Naukową Doktorantów „Małżeństwo i rodzina podstawową troską Kościoła„.

 • W dniu 20 maja 2015 r. Wydział Prawa Kanonicznego UKSW oraz Stowarzyszenie Kanonistów Polskich przeprowadzili Ogólnopolską Konferencję Naukową „Katolickie zasady relacji Państwo-Kościół a prawo polskie„, z okazji 50-lecia zamknięcia obrad Soboru Watykańskiego II.

 • W dniu 29 kwietnia 2015 r. Wydział Prawa Kanonicznego UKSW przeprowadził Konferencję Naukową z okazji Roku Życia Konsekrowanego: Prawo kanoniczne pomocą osobom konsekrowanym w dążeniu ad perfectam caritatem.

 • W dniu 23 października 2014 r. Wydział Prawa Kanonicznego UKSW  przeprowadził Międzynarodową Konferencję Naukową: Praktyczne aspekty funkcjonowania trybunałów kościelnych.

 • W dniu 23 kwietnia 2014 r. Wydział Prawa Kanonicznego UKSW zorganizował Ogólnopolską Konferencję Naukową: „Kanoniczno-liturgiczne aspekty zawierania małżeństw mieszanych i im podobnych

 • W dniu 11 grudnia 2013 r. Wydział Prawa Kanonicznego UKSW zorganizował Konferencję Naukową: Wkład Księdza Profesora Remigiusza Sobańskiego w rozwój kanonistyki. W dowód wdzięcznej pamięci o zasługach dla rozwoju kanonistyki.

 • W dniu 16 października 2013 r. Wydział Prawa Kanonicznego UKSW zorganizował Międzynarodową Konferencję Naukową: 30 lat od promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Doświadczenia Kościoła katolickiego w Polsce.

 • W dniu 12 czerwca 2013 roku Wydział Prawa Kanonicznego zorganizował konferencję doktorantów pt. Sobór Watykański II jako źródło Kodeksu Prawa Kanonicznego. Prelegentami byli Doktoranci-Kanoniści w UKSW i z KUL.

 • Dnia 24 kwietnia 2013 r. Wydział Prawa Kanonicznego zorganizował konferencję: Rozwiązanie małżeństwa w prawie kanonicznym

 • Wydział Prawa Kanonicznego UKSW zororganizował wykłady gościnne z kanonicznego prawa małżeńskiego. Wykłady wygłosił w języku angielskim ks. prof. M. J. Jesu Pudumai Doss, SDB,  w dniach 11-15 marca 2013. Tytuł wykładów: Dissolution of the Bond (cc. 1141-1150 CIC 1983): norms of the canon law and practice of the Tribunals Roman Curia. Ks. prof. M. J. Jesu Pudumai Doss, SDB pochodzi z Indii, pracuje na Wydziale Prawa Kanonicznego Universita Pontificia Salesiana w Rzymie.

 • Dnia 16 listopada 2012 r. w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się ogólnopolska konfrenecja naukowa: Religia i etyka w edukacji publicznej.

 • Dnia 25 kwietnia 2012 r. odbyła się Konferencja Naukowa pt. Przeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym i polskim.

 • Dnia 20 października 2011 r. odbył się wykład Pani Marguerite a. Peeters z Brukseli pt. Globalna etyka postmodernistyczna i dekonstrukcja modernizmu. Wyzwania dla prawa w tradycji judeo-chrześcijańskiej.

 • W dniach  14-18 września  2011 roku odbył się XIV  Międzynarodowy Kongres Kanonistów.

 • Dnia 18 maja 2011 r. odbyła się Konferencja Naukowa pt. Współczesne przyczyny i procedury wydalania duchownych.

 • W dniach 20-21.10.2010 r. odbyła się ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.  Zdolność/ niezdolność do zawarcia małżeństwa kanonicznego – perspektywa psychologiczna, psychiatryczna i kanoniczna.

 • Dnia 19 maja 2010 r. odbyła się Konferencja Naukowa dedykowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu, nt. Problemy proceduralne w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

 • Dnia 17 marca 2010 r. odbyła się Konferencja Naukowa Cywilistów UKSW pt. Prawo świeckie i prawo kanoniczne. Ich wkład w kształtowanie współczesnej kultury prawnej.  

 • Dnia 21 października 2009 roku odbyła się konferencja naukowa pt. Ewangeliczna rada posłuszeństwa w życiu konsekrowanym zakonnym a wolność osoby.

 • Dnia 14 maja 2009 roku odbyła się konferencja naukowa pt. Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie kanonicznym i w prawie polskim.

 • Dnia 11 grudnia 2008 roku w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się sympozjum Z okazji 25-lecia wejścia w życie KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO z 1983 roku.

 • Dnia 10 kwietnia 2008 r. odbyła się konferencja naukowa na temat: KONKORDAT  POLSKI  W  10  LAT  PO  RATYFIKACJI

 • Dnia 12 grudnia 2007 r. odbyła się konferencja naukowa z okazji 50-lecia kwartalnika PRAWO KANONICZNE 1958-2007.  Sprawozdanie „Prawo Kanoniczne” 51(2008) nr 1-2.

 • Dnia 17 października 2007 roku w  Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja pt. Znaczenie przemówień papieskich do Roty Rzymskiej dla doktryny kanonistycznej i orzecznictwa kościelnego w sprawach małżeńskich, zorganizowana przez Wydział Prawa Kanonicznego. „Sprawozdanie Prawo Kanoniczne” 51(2008) nr 1-2/.  

 • Dnia 9 maja 2007 r. w gmachu UKSW odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa, zorganizowana przez Wydział Prawa Kanonicznego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej pt. PROBLEMY SZKOLNICTWA WYZNANIOWEGO W POLSCE. Sprawozdanie „Prawo Kanoniczne” 49(2006) nr 3-4.

 • Dnia 14 marca 2007 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego gościł – Ks. Prof. Jean-Paul DURAND /Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego Instytutu Katolickiego w Paryżu/, który wygłosił dwa okolicznościowe wykłady /-Temat 1: A propos du mariage homosexuel: droit, éthique, théologie./Problem małżeństw homoseksualnych: prawo, etyka, teologia/.- Temat 2: Eglise catholique et Etat en France. Quelques échos 2005- 2007″. /Relacje Kościoła katolickiego i państwa we Francji Sprawozdanie „Prawo Kanoniczne” 49(2006) nr 3-4/.

 • Dnia 4 lipca 2006 roku, w gmachu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Dewajtis 5, odbyła się konferencja naukowa poświęcona zagadnieniu: Granice wolności słowa, zorganizowana przez Wydział Prawa Kanonicznego UKSW oraz fundację Media Pro Bono/Sprawozdanie „Prawo Kanoniczne” 49(2006) nr 3-4, s. 280-295/.

 • Dnia 26 kwietnia 2006 roku w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja pt. Wpływ Jana Pawła II na orzecznictwo sądów kościelnych w sprawach małżeńskich, zorganizowana przez Wydział Prawa Kanonicznego UKSW dla uczczenia pamięci Sługi Bożego Jana Pawła II w pierwszą rocznicę śmierci. Sprawozdanie „Prawo Kanoniczne” 49(2006) nr 3-4, s. 273-280/.