Przejdź do treści

Wyciąg z § 5 Uchwały Nr 201/2019 Senatu UKSW z dnia 23 października 2019 w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:

Wyciąg z § 9  Uchwały Nr 201/2019 Senatu UKSW z dnia 23 października 2019 w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:

  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (sejm.gov.pl)
  • Uchwała Nr 201/2019 Senatu UKSW z dnia 23 października 2019 w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  1572009558_201-2019-u (3).pdf
  • Konstytucja apostolska Papieża Franciszka, Veritatis gaudium z 27 grudnia 2017r., (zwłaszcza art. 77-80), oraz Zarządzenia Wykonawcze Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej dla wiernej realizacji konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium z 27 grudnia 2017 r., (w szczególności: art. 60-63). Veritatis gaudium o uniwersytetach i wydziałach kościelnych (8 grudnia 2017) | Francis (vatican.va)