Przejdź do treści

KOMISJE, KIEROWNICY, OPIEKUNOWIE NA KADENCJĘ 2020-2024

Komisje

Komisja ds. Jakości Kształcenia

 • S. dr hab. prof. uczelni  Bożena Szewczul – Przewodnicząca Komisji
 •  Ks. prof. dr hab. Wiesław Kiwior – Przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • P. dr Michał Poniatowski – Przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • P. Maciej Makowski – Przedstawiciel studentów
 •  P. Anna Gajda – Przedstawiciel studentów

Komisja Dydaktyczna

 • Ks. dr Rafał Kamiński – Przewodniczący Komisji
 • Ks. dr hab. Arkadiusz Domaszk – Przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • P. dr Katarzyna Majchrzak  – Przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • P. Karolina Terebus  – Przedstawiciel studentów
 • P. Paulina Maj – Przedstawiciel studentów

Komisja ds. Doktorantów i Przyznawania Stypendiów Doktoranckich:

 • ks. dr hab. Bożena SZEWCZUL, prof. uczelni – przewodniczący Komisji
 • ks. dr hab. Marek SAJ, prof. uczelni – członek komisji
 • s. dr hab. Dariusz BOREK,  prof. uczelni – członek komisji
 • p. mgr lic. Krzysztof KIEŁPIŃSKI- przedstawiciel doktorantów
 • p.mgr Małgorzata DOROZIŃSKA – sekretarz

Komisja Wyborcza

 • ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK, prof. UKSW – przewodniczący Komisji
 • s dr hab.Bożena SZEWCZUL, prof. UKSW – z-ca przewodniczącego
 • ks. dr Jan DOHNALIK- sekretarz Komisji
 • p. mgr lic Angelo DĄBROWSKI- przedstawiciel doktorantów
 • p. Karolina WILIŃSKA – przedstawiciel studentów
 • p. mgr Małgorzata DOROZIŃSKA

Komisja ds. Planu:

 • ks. dr Jan DOHNALIK – przewodniczący Komisji
 • p. dr Igor KILANOWSKI – członkowie Komisji
 • p. mgr Małgorzata DOROZIŃSKA

Wydziałowa Rada Biznesu:

 • ks. prof. dr hab. Dariusz BOREK, prof. UKSW – Przewodniczący
 • ks. dr hab. Tomasz BIAŁOBRZESKI, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Marek SAJ, prof. UKSW
 • s. dr hab. Bożena SZEWCZUL, prof. UKSW
 • p. dr Michał PONIATOWSKI – sekretarz

Komisja Rekrutacyjna dla studentów:

 • Ks. dr hab. Dariusz BOREK, prof. uczelni – przewodniczący
 • Ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK, prof. uczelni  – zastępca przewodniczącego  
 • Ks. dr Rafał KAMIŃSKI – pełnomocnik ds. internetowej rejestracji kandydatów
 • przedstawiciel studentów
 • P. mgr Małgorzata DOROZIŃSKA – sekretarz
 • Ks. dr Rafał KAMIŃSKI – edytor katalogu IRK
 • P. mgr Małgorzata DOROZIŃSKA – koordynator ds. cudzoziemnców
 • P. mgr Katarzyna POPIOŁKIEWICZ – członek komisji

KIEROWNICY, OPIEKUNOWIE, OSOBY ODPOWIEDZIANE:

Kierownik ścieżki kształcenia w Szkole Doktorskiej: Ks. dr hab. Dariusz Borek, prof. uczelni

Kierownik Studiów Niestacjonarnych: Ks. dr Rafał KAMIŃSKI

Kierownik Studiów Doktoranckich: S. dr hab. Bożena SZEWCZUL, prof. uczelni

Kierownik Studiów Podyplomowych: Ks. dr hab. Tomasz BIAŁOBRZESKI, prof. uczelni

Kierownik Kursu Dokształcającego: Trzeci cykl dla doktorantów: S. dr hab. Bożena SZEWCZUL, prof. uczelni


Odpowiedzialni za stronę internetową Wydziału:

Ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK, prof. uczelni; współpraca:  P. mgr Małgorzata DOROZIŃSKA

Odpowiedzialni za strony mobilne:

Ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK, prof. uczelni; współpraca:  P. mgr Małgorzata DOROZIŃSKA

Rzecznik Prasowy Wydziału: Ks. dr hab. Jan KRAJCZYŃSKI,  prof. uczelni


Opiekun praktyk studenckich : P. dr Katarzyna MAJCHRZAK

Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji Wydziału: P. mgr Arkadiusz MRÓZ

Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus i ds. Absolwentów: P. mgr Arkadiusz MRÓZ

Pełnomocnik Dziekana ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej:

S. dr hab. Bożena SZEWCZUL,  prof. uczelni

P. dr Michał PONIATOWSKI – Współpracownik Pełnomocnika

Wydziałowy Koordynator ds. Profesorów z zagranicy:

Ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK, prof. uczelni, współpraca:  P. mgr Małgorzata DOROZIŃSKA

Rzecznik ds. Osób Niepełnosprawnych: Ks. dr Jan DOHNALIK


KOMISJE WYDZIAŁOWE NA KADENCJĘ 2016-2020

Komisje stałe

Komisja ds. Dydaktycznych:

 •  ks dr hab. Dariusz BOREK, prof. UKSW – przewodniczący Komisji
 •  ks. dr hab. Marek SAJ, prof. UKSW
 • p. mgr lic. Tomasz SMOLIŃSKI – przedstawiciel doktorantów
 • przedstawiciel studentów

Komisja ds. Jakości Kształcenia:

 • ks. dr hab. Marek STOKŁOSA, prof. UKSW
 • ks. prof. dr hab. Wiesław KIWIOR – przewodniczący Komisji
 • p. dr Katarzyna MAJCHRZAK
 • p. mgr lic  Angelo DABROWSKI – przedstawiciel doktorantów
 • przedstawiciel studentów
 • ks. dr Jarosław KOŚLA – przedstawiciel pracodawców

Komisja ds. Badań Naukowych oraz Współpracy Krajowej i Zagranicznej:

 • ks. dr hab. Marek STOKŁOSA, prof. UKSW
 • s. dr hab. Bożena SZEWCZUL, prof. UKSW – przewodnicząca Komisji
 • ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Tomasz BIAŁOBRZESKI, prof. UKSW
 • ks. dr Jan DOHNALIK
 • ks. dr Marcin KOŁODZIEJ – przedstawiciel doktorantów
 • przedstawiciel studentów

Komisja ds. Utrzymania Potencjału Badawczego

 • ks. dr hab. Marek STOKŁOSA, prof. UKSW
 • s. dr hab. Bożena SZEWCZUL, prof. UKSW – przewodnicząca Komisji
 • ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Tomasz BIAŁOBRZESKI, prof. UKSW
 • ks. dr Jan DOHNALIK
 • ks. dr Rafał KAMIŃSKI
 • p. mgr Maria CERBA

Komisja ds. Badań Młodych Naukowców

 • ks. dr hab. Marek STOKŁOSA, prof. UKSW
 • s. dr hab. Bożena SZEWCZUL, prof. UKSW – przewodnicząca Komisji
 • ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK, prof. UKSW
 • ks. dr Jan DOHNALIK
 • ks. dr Rafał KAMIŃSKI
 • p. mgr lic. Radosław GOSIEWSKI
 • p. mgr Maria CERBA

Inne komisje

Komisja ds. Planu:

 • ks. dr hab. Marek STOKŁOSA, prof. UKSW – przewodniczący Komisji
 • p. dr Michał PONIATOWSKI – członkowie Komisji
 • p. mgr Małgorzata DOROZIŃSKA

Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowo-Dydaktycznych oraz Kadr Naukowych i Odznaczeń:

 • ks. dr hab. Marek STOKŁOSA, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Tomasz BIAŁOBRZESKI, prof. UKSW – przewodniczący Komisji
 • ks. prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI
 • ks. prof. dr hab. Henryk STAWNIAK
 • ks. prof. dr hab. Zbigniew JANCZEWSKI
 • ks. prof. dr hab. Józef WROCEŃSKI 

Komisja ds. Doktorantów i Przyznawania Stypendiów Doktoranckich:

 • ks. dr hab. Dariusz BOREK, prof. UKSW – przewodniczący Komisji
 • ks. dr hab. Piotr RYGUŁA, prof. UKSW – członkowie Komisji
 • ks. dr hab. Marek SAJ, prof. UKSW
 • p. mgr lic. Anna SOBIERAJSKA – przedstawiciel doktorantów

Komisja Wyborcza

 • ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK, prof. UKSW – przewodniczący Komisji
 • . s dr hab.Bożena SZEWCZUL, prof. UKSW – z-ca przewodniczącego
 • ks. dr Jan DOHNALIK- sekretarz Komisji
 • p. mgr lic Angelo DĄBROWSKI- przedstawiciel doktorantów
 • p. Mariola PIREK – przedstawiciel studentów
 • p. mgr Małgorzata DOROZIŃSKA

Komisja Rekrutacyjna dla studentów

 • ks. dr hab. Marek STOKŁOSA, prof. UKSW – przewodniczący
 • ks. dr Rafał KAMIŃSKI – zastępca przewodniczącego i pełnomocnik ds. internetowej rejestracji kandydatów
 • p. mgr Arkadiusz MRÓZ – członek Komisji
 • przedstawiciel studentów
 • p. mgr Teresa PAWELSKA – sekretarz
 • p. mgr Małgorzata DOROZIŃSKA – obsługa administracyjna jednostki

Komisja ds. Rekrutacji Doktorantów

 • ks. dr hab. Dariusz BOREK, prof. UKSW – przewodniczący
 • ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Marek SAJ, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Tomasz BIAŁOBRZESKI, prof. UKSW
 • p. mgr Małgorzata DOROZIŃSKA – sekretarz i obsługa administracyjna jednostki

Wydziałowa Rada Biznesu

 • ks. prof. dr hab. Henryk STAWNIAK – Przewodniczący
 • ks. dr hab. Janusz GRĘŻLIKOWSKI, prof. UKSW
 • ks. prof. dr hab. Zbigniew JANCZEWSKI
 • ks. dr Jarosław KOŚLA
 • ks. dr Grzegorz OSTROWSKI
 • ks. dr Zbigniew TRACZ
 • ks. dr Jan DOHNALIK – sekretarz

Osoby odpowiedzialne

Kierownik Studiów Niestacjonarnych – ks. dr hab. Marek STOKŁOSA, prof. UKSW

Kierownik Studiów Doktoranckich – ks. dr hab. Dariusz BOREK, prof. UKSW

Kierownik Studiów Podyplomowych – ks. dr hab. Tomasz BIAŁOBRZESKI, prof. UKSW

Odpowiedzialni za stronę internetową Wydziału

– ks. dr hab. Tomasz BIAŁOBRZESKI, prof. UKSW; współpraca: p. mgr Teresa PAWELSKA; p. mgr Małgorzata DOROZIŃSKA

Odpowiedzialni za strony mobilne

–  ks. dr hab. Tomasz BIAŁOBRZESKI, prof. UKSW; współpraca: p. mgr Małgorzata DOROZIŃSKA

Rzecznik Prasowy Wydziału – ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK prof. UKSW

Opiekun praktyk studenckich – ks. dr hab. Marek STOKŁOSA, prof. UKSW

Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji Wydziału:

– p. mgr Arkadiusz MRÓZ

Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus i ds. Absolwentów – p. mgr Arkadiusz MRÓZ

Pełnomocnik Dziekana ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej – ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK prof. UKSW