Przejdź do treści
KOMISJE WYDZIAŁOWE

KOMISJE, KIEROWNICY, OPIEKUNOWIE NA KADENCJĘ 2020-2024

 • Ks. dr hab. prof. uczelni  Piotr Ryguła – Przewodniczący Komisji
 • Ks. prof. dr hab. Wiesław Kiwior – Przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • P. dr Michał Poniatowski – Przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • P. Ilona Grochala – Przedstawiciel studentów
 •  P. Natalia Grzęda – Przedstawiciel studentów
 • dr Rafał Kamiński– Przewodniczący Komisji
 • dr hab. Arkadiusz Domaszk – Przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr Katarzyna Majchrzak – Przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • Paulina Maj – Przedstawiciel studentów
 • Zuzanna Rozwadowska – Przedstawiciel studentów
Komisja ds. Planu

 • ks. dr Jan DOHNALIK – przewodniczący Komisji
 • p. dr Igor KILANOWSKI – członkowie Komisji
 • p. mgr Małgorzata DOROZIŃSKA
Wydziałowa Rada Biznesu
 • ks. prof. dr hab. Dariusz BOREK, prof. ucz. – Przewodniczący WRB
 • ks. dr hab. Marek Saj, prof. ucz. – Dyrektor IPK – Członek WRB
 • ks. dr Rafał Kamiński – Kierownik Kierunku PK – WPK – Członek WRB
 • S. Dorota Zok – Przewodnicząca Przełożonych Wyższych Zakonów Żeńskich w Polsce, Członek WRB
 • Ks. Dariusz Wilk  – Przewodniczący Przełożonych Wyższych Zakonów Męskich w Polsce  – Członek WRB
 • Ks. prał. dr Zbigniew Tracz – Kanclerz Kurii w Łodzi  – Członek WRB
 • P. dr Bogumiła Olejnik – Adwokat – Członek WRB
 • P. mgr lic. Krzysztof Surdej – Adwokat – Członek WRB
 • P. Maciej Urbański – Przedstawiciel WRS – Sekretarz WRB
Komisja Rekrutacyjna
 • Ks. dr hab. Dariusz BOREK, prof. uczelni – przewodniczący
 • Ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK, prof. uczelni  – zastępca przewodniczącego  
 • Ks. dr Rafał KAMIŃSKI – pełnomocnik ds. internetowej rejestracji kandydatów
 • przedstawiciel studentów
 • P. mgr Małgorzata DOROZIŃSKA – sekretarz
 • Ks. dr Rafał KAMIŃSKI – edytor katalogu IRK
 • P. mgr Małgorzata DOROZIŃSKA – koordynator ds. cudzoziemnców
 • P. mgr Katarzyna POPIOŁKIEWICZ – członek komisji
Wydziałowa Komisja Wyborcza
 • Ks. dr hab. Jan KRAJCZYŃSKI, prof. uczelni – przewodniczący
 • P. dr hab. Helena PIETRZAK, prof. uczelni – zastępca przewodniczącego
 • P. mgr Małgorzata DOROZIŃSKA – sekretarz
 • Ks. dr Andrzej SACHER – członek komisji
 • P. mgr lic. Maciej KILISZEK – członek komisji
 • P. Natalia Grzęda – członek komisji
Wydziałowa KomisjaKomisji ds. Oceny Pracowników Badawczo-Dydaktycznych, Badawczych oraz Dydaktycznych (Komisji Wydziałowej)
 • Ks. dr hab. Dariusz Borek, prof. ucz. – przewodniczący
 • Ks. prof. dr hab. Zbigniew Janczewski
 • Ks. dr hab. Arkadiusz Domaszk, prof. ucz.
 • P. dr hab. Helena Pietrzak, prof. ucz.
 • Ks. dr Jan Dohnalik
Komisji Dyscypliny Naukowej ds. oceny prowadzenia działalności naukowej (Komisja Dyscypliny)
 • Ks. dr hab. Tomasz Białobrzeski, prof. ucz. – Przewodniczący 
 • Ks. dr hab. Marek Saj, prof. ucz. – Dyrektor Instytutu 
 • Ks. prof. dr hab. Wiesław Kiwior 
 • Ks. prof. dr hab. Zbigniew Janczewski 
 • Ks. dr Andrzej Sacher 
KIEROWNICY, OPIEKUNOWIE, OSOBY ODPOWIEDZIANE, PEŁNOMOCNICY
 • Kierownik ścieżki kształcenia w Szkole Doktorskiej: Ks. dr hab. Dariusz Borek, prof. uczelni
 • Kierownik Studiów Niestacjonarnych: Ks. dr Rafał KAMIŃSKI
 • Odpowiedzialni za stronę internetową Wydziału
  • Ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK, prof. uczelni;
  • P. mgr Małgorzata DOROZIŃSKA
 • Rzecznik Prasowy Wydziału: Ks. dr hab. Jan KRAJCZYŃSKI,  prof. uczelni
 • Opiekun praktyk studenckich : P. dr Katarzyna MAJCHRZAK
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji Wydziału: P. mgr Arkadiusz MRÓZ
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus i ds. Absolwentów: P. mgr Arkadiusz MRÓZ
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
  • S. dr hab. Bożena SZEWCZUL,  prof. uczelni
  • P. dr Michał PONIATOWSKI – Współpracownik Pełnomocnika
 • Wydziałowy Koordynator ds. Profesorów z zagranicy
  • Ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK, prof. uczelni,
  • P. mgr Małgorzata DOROZIŃSKA – współpraca
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Osób z Niepełnosprawnościami: Ks. dr Jan DOHNALIK