Przejdź do treści

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2022/2023

W dniu 20 stycznia 2022 roku Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego podjął uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2022/2023.

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UKSW w roku akademickim 2022/2023:

 • Rejestracja kandydatów w systemie IRK: 15.06.2022 – 18.08.2022 roku.
 • Ocena dokumentów przez Komisję Kwalifikacyjną: 19.08.2022 – 04.09.2022 roku.
 • Rozmowy kwalifikacyjne: 05.09.2022 -09.09.2022 roku.
 • Publikacje list rankingowych: 15.09.2022 roku.
 • Wydanie decyzji administracyjnych o odmowie wpisu: 15.09.2022 -16.09.2022 roku.
 • Składanie oryginałów dyplomów magisterskich: 15.09.2022 -20.09.2022 roku,
  20.09.2022 -23.09.2022 roku  – dotyczy tylko kandydatów z listy rezerwowej.
 • Publikacja listy Doktorantów Szkoły Doktorskiej UKSW 2022/2023:
  do 30.09.2022 roku do godziny 15:00.

Uchwała Nr 5/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Szkoła Doktorska: https://szkoladoktorska.uksw.edu.pl/

Kontakt do Szkoły Doktorskiej: https://szkoladoktorska.uksw.edu.pl/nauka/