Przejdź do treści
Koła naukowe na WPK
Życie naukowe i kulturalne studentów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, oprócz formy akademickiej, realizowane jest poprzez studenckie koła naukowe, których ideą jest samokształcenie studentów, ukierunkowane wieloaspektowo w szczególności na aspekt naukowy i organizacyjny
Powołane koła naukowe współpracują z odpowiednimi Katedrami Wydziału, organizując sympozja, seminaria, czy też spotkania naukowe. Istniejące na Wydziale koła współpracują również ze sobą na wielu płaszczyznach naukowych, czy organizacyjnych