Przejdź do treści

Życie naukowe i kulturalne studentów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, oprócz formy akademickiej, realizowane jest poprzez studenckie koła naukowe, których ideą jest samokształcenie studentów, ukierunkowane wieloaspektowo w szczególności na aspekt naukowy i organizacyjny.

Na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW powołano cztery koła naukowe:

  • w roku akademickim 2004/2005 powstało koło naukowe „Utriusque Iuris”, które przejęło zadania istniejącego na Wydziale od 11  listopada  1968 r.  „Koła Naukowego Prawników”.
  • w roku akademickim 2005/2006 powołano koło naukowe  „Studencka Poradnia Prawna”.
  • w roku akademickim 2008/2009 powołano „Koło Naukowe Cywilistów”. /zawieszone/
  • w roku akademickum 2016/2017 powołano studencko-doktoranckie „Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris”.

Powołane koła naukowe współpracują z odpowiednimi Katedrami Wydziału, organizując sympozja, seminaria, czy też spotkania naukowe. Istniejące na Wydziale koła współpracują również ze sobą na wielu płaszczyznach naukowych, czy organizacyjnych.

Zainteresowanych poznaniem zakresu działalności studenckich kół naukowych odsyłamy do szczegółowych informacji umieszczonych na wewnętrznych stronach internetowych wymienionych kół.