Przejdź do treści
Struktura Instytutu Prawa Kanonicznego od 28.09.2022 r.
KATEDRA/ZAKŁADKIEROWNIKADIUNKT
Katedra historii, teorii i norm ogólnych prawa kanonicznego
ks. prof. dr hab. Ginter DZIERŻON
ks. dr hab. Tomasz GAŁKOWSKI, prof. ucz.

ks. dr Jan DOHNALIK
ks. dr Andrzej SACHER
Zakład Historii Źródeł i Literatury Prawa Kanonicznegoks. dr Jan DOHNALIK
Zakład Historii Prawa Kanonicznegoks. dr Andrzej SACHER
Zakład Prawa Rzymskiegoks. dr Jan DOHNALIK
Zakład Teorii Prawa Kanonicznegoks. dr hab. Tomasz GAŁKOWSKI, prof. ucz.
Zakład Norm Ogólnych Prawa Kanonicznegoks. prof. dr hab. Ginter DZIERŻON
Katedra ustroju kościoła i kanonicznych form życia konsekrowanegoks. dr hab. Marek STOKŁOSA, prof. ucz.
ks.  dr hab. Bożena SZEWCZUL, prof. ucz.
ks. dr hab. Marek STĘPIEŃ, prof. ucz.
Zakład Ustroju Kościołavacat
Zakład Kanonicznych Form Życia Konsekrowanegos. dr hab. Bożena SZEWCZUL, prof. ucz.
Zakład Prawa Kościołów Wschodnichks. dr hab. Marek STOKŁOSA, prof. ucz
Zakład Praw i Obowiązków Wiernychks. dr hab. Marek STĘPIEŃ, prof. ucz.
Katedra kanonicznego prawa małżeńskiego i rodzinnegoks. dr hab. Tomasz BIAŁOBRZESKI, prof. ucz.ks. dr Rafał KAMIŃSKI
Zakład Prawa Małżeńskiegoks. dr Rafał KAMIŃSKI
Zakład Prawa Rodzinnegovacat
Katedra kanonicznego prawa karnego, administracyjnego i procesowegoks. prof. dr hab. Wiesław KIWIOR
ks. dr hab. Marek SAJ, prof. ucz.
ks. dr hab. Dariusz BOREK, prof. ucz.
ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK, prof. ucz.
Zakład Kanonicznego Prawa Karnegoks. dr hab. Marek SAJ, prof. ucz.
Zakład Kanonicznego Prawa Administracyjnegoks. dr hab. Dariusz BOREK, prof. ucz.
Zakład Prawa o Dobrach Doczesnych Kościołaks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK, prof. ucz.
Zakład Kanonicznego Prawa Procesowegoks. prof. dr hab. Wiesław KIWIOR
Katedra prawa wyznaniowego i komparatystyki prawniczejks. dr hab. Piotr RYGUŁA, prof. ucz.
p. dr hab. Helena PIETRZAK, prof. ucz.
p. dr Mariusz GRABOWSKI
p. dr Michał PONIATOWSKI
Zakład Historii Prawaks. dr hab. Piotr RYGUŁA, prof. ucz.
Zakład Prawa Konstytucyjnego, Wyznaniowego oraz Konkordatowegop. dr Michał PONIATOWSKI
Zakład Prawa Cywilnegop. dr hab. Helena PIETRZAK, prof. ucz
Zakład Prawa Administracyjnegop. dr Mariusz GRABOWSKI
Zakład Prawa Karnegovacat