Przejdź do treści

Struktura Instytutu Prawa Kanonicznego od 28.09.2022r.

Katedry, Kierownicy Katedr i Zakładów

Katedra historii, teorii i norm ogólnych prawa kanonicznego

Kierownik

 • ks. prof. dr hab. Ginter DZIERŻON
 • ks. dr hab. Tomasz GAŁKOWSKI, prof. ucz.

Adiunkt

 •  ks. dr Jan DOHNALIK
 • ks. dr Andrzej SACHER

Zakład Historii Źródeł i Literatury Prawa Kanonicznego

Kierownik

 • ks. dr Jan DOHNALIK

Zakład Historii Prawa Kanonicznego

Kierownik

 • ks. dr Andrzej SACHER

Zakład Prawa Rzymskiego

Kierownik

 • ks. dr Jan DOHNALIK

Zakład Teorii Prawa Kanonicznego

Kierownik

 • ks. dr hab. Tomasz GAŁKOWSKI, prof. ucz.

Zakład Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego

Kierownik

 • ks. prof. dr hab. Ginter DZIERŻON

Katedra ustroju kościoła i kanonicznych form życia konsekrowanego

Kierownik:

 • ks. dr hab. Marek STOKŁOSA, prof. ucz.
 • ks.  dr hab. Bożena SZEWCZUL, prof. ucz.
 • ks. dr hab. Marek STĘPIEŃ, prof. ucz.

Zakład Ustroju Kościoła

Kierownik:

 • vacat

Zakład Kanonicznych Form Życia Konsekrowanego

Kierownik

 •  s.  dr hab. Bożena SZEWCZUL, prof. ucz. 

Zakład Prawa Kościołów Wschodnich

Kierownik

 • ks. dr hab. Marek STOKŁOSA, prof. ucz

Zakład Praw i Obowiązków Wiernych

Kierownik

 • ks. dr hab. Marek STĘPIEŃ, prof. ucz.

Katedra kanonicznego prawa małżeńskiego i rodzinnego

Kierownik

 • ks. dr hab. Tomasz BIAŁOBRZESKI, prof. ucz.

Audiunkt

 • ks. dr Rafał KAMIŃSKI

Zakład Prawa Małżeńskiego

Kierownik

 • ks. dr Rafał KAMIŃSKI

Zakład Prawa Rodzinnego

Kierownik

 • vacat

Katedra kanonicznego prawa karnego, administracyjnego i procesowego

Kierownik

 • ks. prof. dr hab. Wiesław KIWIOR
 • ks. dr hab. Marek SAJ, prof. ucz.
 • ks. dr hab. Dariusz BOREK, prof. ucz.
 • ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK, prof. ucz.

Zakład Kanonicznego Prawa Karnego

Kierownik

 • ks. dr hab. Marek SAJ, prof. ucz.  

Zakład Kanonicznego Prawa Administracyjnego

Kierownik

 • ks. dr hab. Dariusz BOREK, prof. ucz.          

Zakład Prawa o Dobrach Doczesnych Kościoła

Kierownik

 • ks.  dr hab. Arkadiusz DOMASZK, prof. ucz.

Zakład Kanonicznego Prawa Procesowego

Kierownik

 •  ks. prof. dr hab. Wiesław KIWIOR

Katedra prawa wyznaniowego i komparatystyki prawniczej

Kierownik

 • ks. dr hab. Piotr RYGUŁA, prof. ucz.
 • p. dr hab. Helena PIETRZAK, prof. ucz.

Adiunkt

 • p. dr Mariusz GRABOWSKI
 • p. dr Michał PONIATOWSKI

Zakład Historii Prawa

Kierownik

 • ks. dr hab. Piotr RYGUŁA, prof. ucz.

Zakład Prawa Konstytucyjnego, Wyznaniowego oraz Konkordatowego

Kierownik

 • p. dr Michał PONIATOWSKI

Zakład Prawa Cywilnego

Kierownik

 • p. dr hab. Helena PIETRZAK, prof. ucz

Zakład Prawa Administracyjnego

Kierownik

 • p. dr Mariusz GRABOWSKI

Zakład Prawa Karnego

Kierownik

 • vacat