Przejdź do treści

Dzień dobry,

Szanowni Państwo,

z wielką radością informujemy, że Minister Edukacji i Nauki Decyzją Nr 350/510/2022 z dnia 23 lipca 2022 roku przyznał Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie kategorię naukową A+ w dyscyplinie prawo kanoniczne.

Ciesząc się z przyznanej kategorii A+ Naszemu Wydziałowi (jako jedynemu na UKSW), pragniemy podziękować Wszystkim pracownikom naukowym i dydaktycznym, doktorantom oraz pracownikom administracyjnym Naszego Wydziału za przyczynienie się do uzyskania tak wysokiej oceny.

Więcej informacji na temat ewaluacji Naszego Uniwersytetu na stronie:

https://uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/aktualnosci/3006-doskonalosc-naukowa-uksw