Przejdź do treści

DOKTORATY OBRONIONE NA WYDZIALE PRAWA KANONICZNEGO UKSW

Data wszczęciaNazwisko doktorantaTytuł rozprawyPromotorRecenzenciData obrony i nadania stopniaL.P
16.12.1997KRAJCZYŃSKI JanWykluczenie nierozerwalności małżeństwa w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej w latach 1983-1994.Prof.dr hab. Wojciech GÓRALSKIProf.dr hab. Bronisław ZUBERT Prof.dr hab. Remigiusz SOBAŃSKI21.12.19991.
07.11.1995 SZEWCZUL BożenaTroska Kościoła o zachowanie patrimonium przez instytuty życia konsekrowanego na podstawie dokumentów kościelnych.Prof.dr hab. Julian KAŁOWSKIProf.dr hab. Bronisław ZUBERT Prof.dr hab. Józef WROCEŃSKI18.01.20002.
15.10.1996 PATOLETA BogusławDziałalność ustawodawcza i administracyjna Biskupa Chełmińskiego Kazimierza Józefa Kowalskiego w latach 1946-1972.Prof.dr hab. Józef WROCEŃSKIProf.dr hab. Jan DUDZIAK Prof.dr hab. Julian KAŁOWSKI18.01.20003.
26.10.1998SAJ MarekFormacja do życia zakonnego i kapłańskiego w Wyższym Seminarium Duchownym Warszawskiej Prowincji Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela.Prof.dr hab. Julian KAŁOWSKIProf.dr hab. Jan Dyduch Prof.dr hab. Józef WROCEŃSKI22.05.20014.
18.01.1999DULLAK KazimierzProblem odnowy życia sakramentalnego wiernych w świetle ustawodawstwa synodalnego w Polsce w latach 1983- 1999.Prof. dr hab.Wojciech GÓRALSKI Prof.dr hab. Jan DUDZIAK Prof.dr hab. Czesław RYCHLICKI20.03.20015.
14.12.1998NOWICKI AndrzejObowiązek celibatu  kapłańskiego. Studium teologiczno- prawne.Prof. dr hab. Czesław RYCHLICKIProf. dr hab. Henryk MISZTAL Prof.dr hab. Wojciech GÓRALSKI11.12.20016.
18.01.1999ZIELIŃSKI JacekIstotne obowiązki małżeńskie w świadomości chrześcijan rozwiedzionych na przykładzie wybranych parafii Archidiecezji Warmińskiej. Studium kanonistyczno-socjologiczne.Prof. dr hab.Ryszard SZTYCHMILERProf. dr hab. Jan DYDUCH Prof. dr hab. Janusz MARIAŃSKI Prof. dr hab.Wojciech GÓRALSKI11.12.20017.
18.01.1999 ŚWITO LucjanWykluczenie bonum prolis w doktrynie i orzecznictwie Roty Rzymskiej.Prof. dr hab.Wojciech GÓRALSKIProf. dr hab. Henryk STAWNIAK Prof. dr hab. Stanisław PAŹDZIOR11.12.20018.
16.01.1996CYMBAŁA JanIstotne obowiązki małżeńskie w wyrokach Roty Rzymskiej z lat 1983-1992 wydanych na podstawie kan. 1095 nr 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego, opublikowanych w ?Decisiones?.Prof. dr hab.Ryszard SZTYCHMILERProf. dr hab. Andrzej DZIĘGA Prof. dr hab.Wojciech GÓRALSKI19.02.20029.
18.01.2000PIETRZAK HelenaOpodatkowanie kościelnych osób prawnych i fizycznych według aktów prawnych i praktyki władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Studium prawno-historyczne.Prof. dr hab.Józef WROCEŃSKIProf. dr hab. Wacław GORONOWSKI Prof. dr hab.Józef KRUKOWSKI30.04.200210.
18.01.1999FILARSKI JanuszObowiązek stałej formacji kapłanów diecezjalnych w polskim ustawodawstwie synodalnym po Soborze Watykańskim II.Prof. dr hab.Wojciech GÓRALSKIProf. dr hab. Czesław RYCHLICKI Prof. dr hab. Józef WROCEŃSKI26.06.200211.
14.03.2000WYSKIEL TadeuszPosługa duszpasterska proboszcza w uchwałach synodów polskich w latach 1983-2000.Prof. dr hab.Wojciech GÓRALSKIProf. dr hab. Jan DYDUCH Prof. dr hab.Józef WROCEŃSKI26.06.200212.
24.10.2000KRAIŃSKI WiesławSymulacja całkowita zgody małżeńskiej w orzeczeniach Roty Rzymskiej pod rządami Kodeksu Prawa Kanonicznego.Prof. dr hab.Wojciech GÓRALSKIProf. dr hab. Stanisław PAŹDZIOR Prof. dr hab.Henryk STAWNIAK03.12.200213.
22.05.2001DOMASZK ArkadiuszObowiązki i uprawnienia wszystkich wiernych w zakresie przepowiadania słowa Bożego od Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r.Prof. dr hab.Henryk STAWNIAKProf. dr hab. Jan DYDUCH Prof. dr hab.Józef WROCEŃSKI08.04.2003 14.
25.02.2003KROCZEK PiotrZasada clara non sunt interpretanda w prawie kanonicznym.Prof. dr hab.Remigiusz SOBAŃSKIProf. dr hab. Maciej ZIELIŃSKI  Prof. dr hab.Jerzy SYRYJCZYK18.11.200315.
18.11.2003ADAMCZYK JerzyKatechizacja w świetle uchwał Synodów Polskich pod rządami Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku.Prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKIProf. dr hab. Stanisław TYMOSZ Prof. dr hab. Henryk STAWNIAK11.05.200416.
22.06.2003CIUPAK JózefPosługa władzy w prawie własnym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.Prof. dr hab. Józef WROCEŃSKIBp Prof. dr hab. Andrzej DZIĘGA Prof. dr hab. Julian KAŁOWSKI21.06.200417.
25.02.2003SOBCZYK PawełZasady relacji Państwo-Kościół w nauczaniu Soboru Watykańskiego II i w postulatach Konferencji Episkopatu Polski dotyczących Konstytucji RP.Prof. dr hab. Józef KRUKOWSKIProf. dr hab. Henryk MISZTAL Prof. dr hab. Józef WROCEŃSKI21.06.200418.
19.12.2000PAWLIK StanisławPosługa charytatywna Kościoła w uchwałach polskich synodów po Soborze Watykańskim II.Prof. dr hab. Józef WROCEŃSKIProf. dr hab. Stanisław TYMOSZ Prof. dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKI14.12.200419.
17.12.2002SZALA WitoldNatura i ustrój prawny prałatury personalnej Opus Dei.Prof. dr hab. Józef WROCEŃSKIProf. dr hab. Henryk MISZTAL Prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI26.04.2005 20.
17.12.2002MARTINEZ DiegoLa solicitud por Iglesia en la formación de los candidatos al presbiterado, a la luz del canon 257 § 1 del Código de Derecho Canónico de 1983.Prof. dr hab. Wiesław KIWIORProf. dr hab. Tomasz ROZKRUT Prof. dr hab. Henryk STAWNIAK26.04.200521.
14.12.2004BRZEMIA-BONAREK AleksandraDopuszczalność dowodów zdobytych w sposób niegodziwy w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa.Prof. dr hab. Remigiusz SOBAŃSKIProf. dr hab. Tomasz ROZKRUT Prof. dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKI16.05.200622.
26.10.2004CZUPRYŃSKI DariuszUzupełnienie upoważnienia do asystowania przy zawieraniu małżeństwa. Studium kanoniczno-dogmatyczne.Prof. dr hab. Henryk STAWNIAKProf. dr hab. Tomasz ROZKRUT Prof. dr hab. Wiesław KIWIOR13.06.200623.
19.03.2002TRZECIAK BogusławKlauzule odsyłające w obowiązujących konkordatach z Hiszpanią i z Polską.Prof. dr hab Józef KRUKOWSKIBp Prof. dr hab. Tadeusz PIERONEK Prof. dr hab. Józef WROCEŃSKI13.06.200624.
22.02.2005NOWICKA UrszulaSzafarz sakramentu małżeństwa. Studium historyczno-prawne.Prof. dr hab Henryk STAWNIAKProf. dr hab. Edward GÓRECKI Prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI20.06.200625.
14.03.2006NOWAKOWSKI BartoszWkład Księdza Antoniego Stankiewicza w dorobek myśli kanonistycznej w przedmiocie wad zgody małżeńskiej pod rządami Kodeksu Jana Pawła II.Prof. dr hab Henryk STAWNIAKProf. dr hab. Wiesław WENZ Prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI17.10.200626.
18.11.2003MAKOWSKI MarekNominacje biskupów według Kodeksu Prawa Kanonicznego i konkordatów obowiązujących.Prof. dr hab Józef KRUKOWSKIProf. dr hab. Edward GÓRECKI Prof. dr hab. Józef WROCEŃSKI14.11.200627.
18.11.2003ZABROCKI MarcinSynod Diecezji Chełmińskiej z 1959 roku. Studium prawno-historyczne.Prof. dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKIProf. dr hab. Stanisław TYMOSZ Prof. dr hab. Józef WROCEŃSKI14.11.200628.
28.11.2006STOKŁOSA MarekOsoba przełożonego prowincjalnego w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego i prawie własnym Zgromadzenia Księży Najśw. Serca Jezusowego.Prof.J. Andres Gutierrez Papieski Uniwersytet Lateraneński w Rzymie29.
14.03.2000GOŁEBIOWSKA AnnaDowód z opinii biegłego sądowego w sprawach o nieważność małżeństwa z tytułów określonych w kan. 1095, nn. 1-3. Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. rozpatrywanych w Sądzie Metropolitalnym Warszawskim.Prof. dr hab. Józef WROCEŃSKIProf. dr hab. Tomasz ROZKRUT Prof. dr hab. Grzegorz LESZCZYŃSKI20.02.200730.
26.10.2004WYTRWAŁ TomaszPojęcie ?Rodzina Dominikańska? w świetle akt kapituł generalnych Zakonu Kaznodziejskiego w latach 1946-2001.Prof. dr hab Julian KAŁOWSKIProf. dr hab. Wiesław WENZ Prof. dr hab. Józef WROCEŃSKI17.04.200731.
16.05.2006KOŁODKO AgataPrzyczyny niezdolności konsensualnej do zawarcia małżeństwa w wyrokach Sądu Kościelnego w Białymstoku w latach 1983-2006.Prof. dr hab Janusz GRĘŹLIKOWSKIProf. dr hab. Stanisław PAŹDZIOR Prof. dr hab. Henryk STAWNIAK13.11.200732.
13.12.2005SOKOŁOWSKI DariuszInstytucja wyższych seminariów duchownych diecezjalnych w polskim ustawodawstwie partykularnym w latach 1983-2005.Prof. dr hab Wojciech GÓRALSKIProf. dr hab. Jan DYDUCH Dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKI19.02.200833.
17.01.2006ŚMIAROWSKI HenrykŻycie pustelnicze w Polsce w świetle kanonu 603 KPK z 1983 roku. Problemy i perspektywy.Prof. dr hab Wiesław KIWIORProf. dr hab. Wiesław BAR Prof.dr hab. Julian KAŁOWSKI19.02.200834.
16.10.2007ZABOROWSKI MarekEwolucja dyscypliny sakramentów uzdrowienia w zakresie communicatio in sacris od Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku.Prof. dr hab Zbigniew JANCZEWSKIBp prof. dr hab Andrzej DZIĘGA Prof. dr hab. Grzegorz LESZCZYŃSKI06.05.200835.
26.06.2001FEDERKIEWICZ MieczysławProblem współpracy duchownych i świeckich w realizacji misji Kościoła w świetle uchwał synodów polskich po 1983 roku.Prof. dr hab Wojciech GÓRALSKIProf. dr hab. Stanisław TYMOSZ Prof.dr hab. Józef WROCEŃSKI17.06.200836.
17.01.2006KODZIA JarosławZnaczenie eklezjalno-społeczne beatyfikacji i kanonizacji Maksymiliana Marii Kolbego.Prof. dr hab Wiesław KIWIORProf. dr hab. Henryk MISZTAL Prof.dr hab. Henryk STAWNIAK28.10.200837.
24.05.2005DĘBIŃSKI RobertOchrona wolności myśli, sumienia i religii w umowach między-narodowych o zasięgu uniwersalnym i w Deklaracji Soboru Watykańskiego II ? Dignitatis Humane. Studium prawno-porównawcze.Prof. dr hab Krzysztof WARCHAŁOWSKIBp Prof. dr hab. Tadeusz PŁOSKI Prof. dr hab. Józef KRUKOWSKI28.10.200838.
20.02.2007BARTCZAK AdamObrona ważności małżeństwa a poszukiwanie prawdy o małżeństwie w czynnościach obrońcy węzła małżeńskiego na podstawie spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa prowadzonych w Trybunale Diecezji Łódzkiej w latach 1920-2006?.Prof. dr hab Grzegorz LESZCZYŃSKIProf. dr hab. Wiesław WENZ Prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI04.11.200839.
13.11.2001CIBOROWSKA AldonaOchrona prawa do dobrego imienia oraz intymności w prawie polskim i w prawie kanonicznym.Prof. dr hab Henryk STAWNIAKProf. dr hab. Edward GÓRECKI Prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI16.12.200840.
17.06.2008KAŁDUŃSKI AdamWykluczenie godności sakramentalnej małżeństwa w doktrynie i orzecznictwie rotalnym pod rządami Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.Prof. dr hab Ginter DZIERŻONProf. dr hab. Stanisław PAŹDZIOR Prof. dr hab. Henryk STAWNIAK23.06.200941.
05.06.2007GĄGOR KatarzynaWkład ks. Mariana Żurowskiego do rozwoju nauki prawa kanonicznego.Prof. UKSW dr hab. Ginter DZIERŻONProf. dr hab. Eward GÓRECKI Prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI20.10.200942.
16.12.2008BĄCZEK RobertRecepcja uchwał Soboru Watykańskiego II i Kodeksu Prawa Kanonicznego w prawie partykularnym Kościoła łomżyńskiego.Prof. dr hab.  Józef WROCEŃSKIProf. dr hab. Stanisław TYMOSZ Prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI27.04.201043.
15.12.2009JAKUBIAK TomaszOsoba szafarza i przyjmującego sakrament Eucharystii w uchwałach Synodów Archidiecezji Warszawskiej.Prof. dr hab.  Zbigniew JANCZEWSKIProf. dr hab. Wiesław WENZ Prof. dr hab. Wojciech NECEL27.04.201044.
26.05.2009MIERZEJEWSKI KrzysztofUzależnienie od internetu jako przyczyna niezdolności do zawarcia małżeństwa w świetle prawa kanonicznego.Prof. dr hab. Jan KRAJCZYŃSKIProf. dr hab. Stanisław PAŹDZIOR Prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI08.06.201045.
24.02.2009PAWLASZCZYK AdamPrawo małżonków do zaskarżenia ważności małżeństwa a obrona małżeństwa w kanonicznym prawie procesowym.Prof. dr hab. Remigiusz SOBAŃSKIProf. dr hab. Józef KRZYWDA Prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI26.10.201046.
17.04.2007KRZYWKOWSKA JustynaAdwokat w sprawach o nieważność małżeństwa. Rozwiązania ustawodawcze i ich zastosowanie w sądach kościelnych w Polsce (1983-2007).Prof. dr hab Wiesław KIWIORProf. dr hab. Ryszard SZTYCHMILER Prof. dr hab. Henryk STAWNIAK09.11.201147.
19.02.2008KRZYŻAK LesławTreść wiary boskiej i katolickiej w świetle kanonu 750 Kodeksu Prawa Kanonicznego i Motu Proprio ?Ad Tuendam Fidem?.Prof. dr hab Henryk STAWNIAKProf. dr hab. Czesław RYCHLICKI Prof. dr hab. Wiesław KIWIOR09.11.201148.
23.06.2009 MAJCHRZAK KatarzynaOchrona karna prawa do życia dziecka poczętego w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku.Prof. dr hab Wiesław KIWIORProf. dr hab. Tomasz ROZKRUT Prof. dr hab. Henryk STAWNIAK25.01.201149.
17.01.2007PRUSIŃSKI ZbigniewWyroki Trybunału Łomżyńskiego w sprawach rozpoznawanych w kolejnych instancjach z tytułu przymusu i bojaźni oraz symulacji w latach 1945-2005.Prof. dr hab Henryk STAWNIAKProf. dr hab. Edward GÓRECKI Prof. dr hab. Grzegorz LESZCZYŃSKI10.05.201150.
24.02.2009PONIATOWSKI MichałZasada poszanowania wzajemnej niezależności i autonomii Kościoła i państwa w prawie kanonicznym i jej recepcja w konkordatach i konstytucjach współczesnych państw.Prof. dr hab Józef WROCEŃSKIProf. dr hab. Mirosław SITARZ Prof. dr hab. Józef WROCEŃSKI03.04.201251.
21.06.2011GAŁCZYŃSKI MarcinPatologiczna zazdrość a niezdolność do zawarcia małżeństwa w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej.Prof. dr hab Jan KRAJCZYŃSKIProf. dr hab. Wojciech GÓRALSKI Prof. dr hab. Tomasz ROZKRUT08.05.201252.
21.06.2011STASIAK MariuszOsobowość zależna jako przyczyna nieważności małżeństwa (kan. 1095 KPK) w orzeczeniach Rotalnych oraz ich recepcja w orzeczeniach wybranych Trybunałów Kościołów Partykularnych.Prof. dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKIProf. dr hab. Grzegorz LESZCZYŃSKI; Prof. dr hab. Stanisław PAŹDZIOR15.01.201353.
16.10.2012SZERSZEŃ KrzysztofZasada poszanowania wolności religijnej w wymiarze instytucjonalnym w kościelnym prawie publicznym, w prawie konstytucyjnym RP i w prawie traktatowym Unii Europejskiej. Studium prawno-porównawcze.Prof. dr hab. Józef KRUKOWSKIProf. dr hab. Wojciech GÓRALSKI; Prof. dr hab. Mirosław SITARZ15.10.201354
26.06.2012PASZKO WojciechPodstępne wprowadzenie w błąd (kan.1098) w wyrokach I i II instancji Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego po 1983 r.Prof. dr hab. Wojciech NECELProf. dr hab. Grzegorz LESZCZYŃSKI; Prof. dr hab. Wiesław WENZ15.10.201355
26.06.2012BURCHARD ŁukaszKategoria poczytalności oraz winy w kanonicznym i polskim prawie karnym. Studium komparatystyczne.Prof. dr hab. Grzegorz LESZCZYŃSKIProf. dr hab. Marek SAJ; Bp dr hab. Artur MIZIŃSKI12.11.201356
13.11.2012CZUJEK MarcinGodność prokreacji ludzkiej w kontekście technik reprodukcyjnych. Studium kanoniczno-prawne i etyczne.Prof. dr hab. Henryk STAWNIAKProf. dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKI; Dr hab. Bartosz NOWAKOWSKI03.06.201457
22.09.2009HOFMAN MarianKancelaria parafialna w służbie ewangelizacji w świetle uchwał synodów polskich w latach 1983-2010.Prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKIProf. dr hab. Krzysztof BURCZAK; Prof. dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKI04.11.201458
21.06.2011OSSOWSKI KrzysztofSprawa beatyfikacji Sługi Bożego Biskupa Krzysztof Konstantyna Dominika (1870 -1942).Prof. dr hab. Wiesław KIWIORProf. dr hab. Henryk MISZTAL; Prof. dr hab. Henryk STAWNIAK09.12.201459
14.05.2013IWAŃCZAK StanisławStruktury duszpasterstwa polskojęzycznego we Włoszech po 1989 rokuProf. dr hab. Wojciech NECELProf. dr hab. Wiesław WENZ; Prof. dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKI17.02.201560
24.09. 2013MRYKA JanEwolucja norm prawa kanonicznego dotyczących podmiotu sakramentu namaszczenia chorych od Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r.Prof. dr hab. Zbigniew JANCZEWSKIProf. dr hab. Bronisław ZUBERT; Prof. dr hab. Piotr RYGUŁA14.04.201561
19.03.2013KORYBALSKI MarcinRecepcja powszechnego ustawodawstwa prawno-liturgicznego w postanowieniach posoborowych Synodów Archidiecezji GnieźnieńskiejProf. dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKIProf. dr hab. Kazimierz DULLAK; Prof. dr hab. Henryk STAWNIAK12.05.201562
12.04.2011OSIŃSKI SebastianWkład biskupów włocławskich w recepcję norm Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku.Prof. dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKIProf. dr hab. Krzysztof BURCZAK; Prof. dr hab. Wojciech NECEL02.06.201563
24.09.2013PIELICHOWSKI JerzySchizofrenia jako przyczyna niezdolności konsensualnej do zawarcia małżeństwa.Prof. dr hab. Grzegorz LESZCZYŃSKIProf. dr hab. Wiesław WENZ; Prof. dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKI15.12.201564
12.06.2012WRONOWSKA MartaPrzedawnienie w kanonicznym prawie karnym.Prof. dr hab. Wiesław KIWIORProf. dr hab. Lucjan ŚWITO; Prof. dr hab. Marek SAJ12.01.201665
06.03.2012TACIKOWSKA MagdalenaOchrona prawa do życia w prawie kanonicznym i w prawie polskim.Prof. dr hab. Józef WROCEŃSKIProf. dr hab. Józef KRZYWDA; Prof. dr hab. Helena PIETRZAK12.01.201666
21.06.2011MUSZYŃSKI PiotrDyscyplina życia i posługi prezbiterów według uchwał polskich synodów diecezjalnych pod rządami Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.Prof. dr hab. Józef WROCEŃSKIProf. dr hab. Mirosław SITARZ; Prof. dr hab. Marek SAJ23.02.201667
11.12.2012PAWLAK TomaszWkład Księdza Profesora Remigiusza Sobańskiego do nauki w zakresie kościelnego prawa procesowego.Prof. dr hab. Wiesław KIWIORDr hab. Robert KANTOR; Prof. dr hab. Henryk STAWNIAK23.02.201668
12.06.2012BŁASZKÓW- NOWAK Karolina Status prawny struktur duszpasterstwa polskojęzycznego we Francji.Prof. dr hab. Wojciech NECELProf. dr hab. Wiesław BAR; Prof. dr hab. Zbigniew JANCZEWSKI15.03.201669
12.06.2012NOWAK RafałArcybiskup Szczepan Wesoły jako organizator struktur polskojęzycznego duszpasterstwa  w Europie Zachodniej. Prof. dr hab. Wojciech NECELDr hab. Jerzy ADAMCZYK; Prof. dr hab. Arkadiusz DOMASZK15.03.201670
17.11.2015KAMIŃSKI RafałPrawna ochrona środków społecznej komunikacji. Studium kanoniczno-teologiczne.Prof. dr hab. Marek SAJProf. dr hab. Wiesław WENZProf. dr hab. Lucjan ŚWITO17.05.201671
13.05.2014OLSZEWSKA AnnaProblematyka małżeństwa i rodziny w świetle instrukcji Erga migrantes caritas Christi.Prof. dr hab. Wojciech NECELProf. dr hab. Ryszard SZTYCHMILERProf. dr hab. Kazimierz DULLAK28.06. 201672
24.06.2014SZAFRANKO AnnaPrzedślubna ciąża w sprawach z Diecezji Ełckiej o stwierdzenie nieważności małżeństwa zakończonych  prawomocnym wyrokiem.Prof. dr hab. Wiesław KIWIORProf. dr hab. Edward GÓRECKI; Prof. dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKI28.06. 201673
23.03.2004ZDUNEK EwaOchrona prawa rodziców do religijnego i moralnego wychowania dzieci w prawie kanonicznym i w prawie państw członkowskich Unii Europejskiej. Studium prawno-porównawcze.Prof. dr hab. Helena PIETRZAKProf. dr hab. Paweł SOBCZYK;
Prof. dr hab. Józef WROCEŃSKI
08.11.201674
09.11.2010WÓJCICKI RafałSymulacja zgody małżeńskiej w wyrokach Trybunału Metropolitalnego Warszawskiego pod rządami Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku.Prof. dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKIProf. dr hab. Kazimierz DULLAK;
Prof. dr hab. Henryk STAWNIAK
06.12.201675
12.01.2016WIERZCHANOWSKIRafałStatus prawny katolika – formalnego apostaty w związku z motu proprio Omnium i mentem Benedykta XVI z 2009 rokuProf. dr hab.
Henryk STAWNIAK
Prof. dr hab.Tomasz ROZKRUT
Prof. dr hab. Elżbieta Szczot
17.01.201776
26.11.2013STASIUKPawełWpływ przymusu i bojaźni na ważność małżeństwa w świetle wyroków Roty Rzymskiej w latach 1983-2004 Prof. dr hab.
Ginter
DZIERŻON
Prof. dr hab. Piotr
MAJER

Prof. dr hab. Lucjan
ŚWITO
21.02.201777
21.06.2011SIKORSKA ElżbietaTransitus w ramach życia konsekrowanego w Kościele łacińskim w  świetle prawa powszechnego i własnego w latach 1983-2011Prof. dr hab. Wiesław KIWIORDr hab. Robert KANTOR, UPJPII
Prof. dr hab. Marek STOKŁOSA
27.06.201778
02.06.2015AUGUŚCIK MariuszEpikeia w prawie kościelnymProf. dr hab. Tomasz GAŁKOWSKIProf. dr hab. Grzegorz LESZCZYŃSKI,
Prof. dr hab. Andrzej PASTWA
14.11.201779
09.05.2017IMIELSKA BarbaraSytuacja prawna dziecka w rodzinie adopcyjnej i zastępczej w polskim i kościelnym porządku prawnymProf. dr hab.
Marek SAJ
Prof. dr hab. Piotr KROCZEK             Prof. dr hab. Wiesław WENZ16.01.201880
14.04.2015SZYMAŃSKA KingaWpływ zaburzeń odżywiania na zdolność konsensualną do zawarcia małżeńśtwaProf. dr hab. Ginter DZIERŻONProf. dr hab. Grzegorz LESZCZYŃSKI
Prof. dr hab. Elżbieta SZCZOT
13.11.201881
28.06.2016KLIMKIEWICZ DanielDorobek polskich kanonistów w przedmiocie materialnego prawa małżeńskiego w latach 1918-1939
/streszczenie/
Prof. dr hab. Ginter DZIERŻONProf. dr hab. Andrzej PASTWA
Prof. dr hab. Tomasz ROZKRUT 
15.01.201982
14.06.2017MAJ ZuzannaSakrament chrztu w uchwałach polskich synodów w latach 1999-2017
/streszczenie/
Prof. dr hab.
Zbigniew JANCZEWSKI
Prof. dr hab. Artur MIZIŃSKI
Prof. dr hab. Wiesław WENZ
19.02.201983
12.12.2017JANOWICZ JarosławDziałalność ustawodawcza biskupów diecezji elbląskiej w latach 1992-2017
/streszczenie/
Prof. dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKIProf. dr hab. Krzysztof BURCZAK
Prof. dr hab. Jerzy ADAMCZYK
19.02.201984
15.05.2018MUCHA MartaWładza rodzicielska a prawo małoletniego do samodzielnej decyzji o przyjęciu chrztu
/streszczenie/
Prof. dr hab.
Zbigniew JANCZEWSKI
Prof. dr. hab. Andrzej DZIĘGA
Prof. dr hab. Piotr KROCZEK
09.04.201985
04.06.2013WIECZOREK MichałNiedojrzałość emocjonalna jako przyczyna nieważności małżeństwa w sprawach pochodzących z Polski rozstrzygniętych przez Trybunał Roty Rzymskiej/streszczenie/Prof. dr hab.
Henryk STAWNIAK
Prof. dr hab. Wiesław KIWIORProf. dr hab. Tomasz Rozkrut25.06.201986
18.10.2016OLKOWICZ MartaProblem kodyfikacji prawa katolickich Kościołów wschodnich/streszczenie/Prof. dr hab. Marek
STOKŁOSA
Prof. dr hab. Grzegorz LESZCZYŃSKIProf. dr hab. Wiesław WENZ17.12.201987
18.10.2016MARSZAŁEK Mariusz ArkadiuszProces erygowania oraz zatwierdzania instytutów i nowych form życia konsekrowanego w świetle obowiązującego prawa kanonicznego i praktyki Stolicy Apostolskiej/streszczenie/Prof. dr hab. Bożena SZEWCZULProf. dr hab. Zbigniew SUCHECKIProf. dr hab. Przemysław MICHOWICZ14.01.202088
23.02.2016ANISZEWSKI
Michał Tomasz
Kara śmierci w prawie kanonicznym i w prawie polskim/streszczenie/Prof. dr hab. Marek SAJDr hab. Krzysztof MIKOŁAJCZUKDr hab. Robert KANTOR25.02.202089
26.06.2018BODURA
Ernest Cezary
Dorobek Udaryka Heyzmanna (1835-1918) jako kanonisty/streszczenie/Prof. dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKIProf. dr hab. Kazimierz DULLAKProf. dr hab. Krzysztof BURCZAK30.06.202090
11.12.2018ROGALA
Krzysztof
Obowiązki i prawa duchownych w ustawodawstwie biskupów włocławskich po Soborze Watykańskim II/streszczenie/Prof. dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKIBp. dr hab. Artur MIZIŃSKIProf. dr hab. Lucjan ŚWITO16.06.202091
16.10.2018ZAŁĘŻNY
Marcin Andrzej
Momentum ecclesiale beatyfikacji Edmunda Bojanowskiego/streszczenie/Prof. dr hab. Wiesław KIWIORProf. dr hab. Robert KANTORProf. dr hab. Lucjan ŚWITO27.11.202092
11.12.2018MAZURKarolina DorotaObowiązek wiernych zaradzania potrzebom Kościoła po Soborze Watykańskim II/streszczenie/ Prof. dr  hab. Henryk STAWNIAKProf. dr hab. Jerzy ADAMCZYKProf. dr hab. Kazimierz DULLAK 30.09.202093
16.10.2018RADECKIŁukasz PawełEwolucja norm dotyczących posługi uświęcania w uchwałach Synodów (Archi)diecezji Katowickiej/streszczenie/Prof. dr. hab.Zbigniew JANCZEWSKIProf. dr hab. Wiesław BARProf.dr hab. Zbiegniew SUCHECKI29.01.202194
19.02.2019POCZMAŃSKIMichał MarcinExclusio bonum prolis w wyrokach Sadu Metropolitalnego w Warszawie coram Rola z lat 2003 – 2018/streszczenie/Prof. dr hab.Henryk STAWNIAKProf. dr hab. Krzysztof MIKOŁAJCZUKProf. dr hab. Tomasz ROZKRUT18.12.202095
13.11.2018PISZŁukasz GrzegorzSytuacja prawno-organizacyjna Kościoła katolickiego w Polsce po 1989 roku/streszczenie/Prof. dr hab.Józef WROCEŃSKIProf. dr hab. Zbiegniew SUCHECKIProf. dr hab. Józef KRZYWDA26.02.202196
13.03.2018PIETRASDawid KamilNadzwyczajna forma rytu rzymskiego. Obrzędy liturgii i pozycja prawna wspólnot po II Soborze Watykańskim/streszczenie/Prof. dr hab.Józef WROCEŃSKIProf. dr hab. Kazimierz DULLAK Prof. dr hab. Wiesław  WENZ26.03.202197
27.06.2017OLEJNIKBogumiłaRatio legis kan. 226. § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku/streszczenie/Dr hab. Wojciech NecelProf. dr hab. Tomasz ROZKRUTProf. dr hab. Wiesław Wenz 23.04.202198
04.04.2017KILANOWSKIIgor MichałPozycja prawna Church of England/streszczenie/Prof. dr hab. Jan KRAJCZYŃSKIProf. dr hab. Mirosław SITARZProf. dr hab. Paweł SOBCZYK 21.05.202199
09.04.2019KANIECKIRafał ŁukaszPodmioty kościelnej władzy zastępczej w ordynariacie polowym/streszczenie/Prof. dr hab. Marek STOKŁOSAProf. dr hab. Grzegorsz LESZCZYŃSKIProf. dr hab. Paweł KALETA25.06.2021100
12.03.2019Paweł TWARDOWSKIDowodzenie w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa  w wyrokach III instancji Sądu Kościelnego Diecezji Radomskiej po promulgacji Kodeksu prawa/streszczenie/Prof. dr hab.JanuszGRĘŹLIKOWSKIProf. dr hab. Grzegorz LESZCZYŃSKIProf. dr hab. Krzysztof BURCZAK25.02.2022101
11.12.2018Witold Jacek WYBULTDziałalność ustawodawcza abp. Antoniego Juliana Nowowiejskigo, biskupa płockiego (1908 – 1941)/streszczenie/Prof. Wojciech GÓRALSKIProf. dr hab. Ryszard SZTYCHMILERProf. dr hab. Kazimierz DULLAK17.12.2021102
16.01.2018Michał TURKOWSKIDziałalność ustawodawcza papieża Benedykta XVI/streszczenie/Prof. Marek SAJProf. dr hab.Tomasz ROZKRUTProf. dr hab.Lucjan ŚWITO05.11.2021103
12.03.2019Anita NIESIOŁOWSKAProblematyka małżeństwa i rodziny w uchwałach synodów polskich w latach 1999 – 2018/streszczenie/Prof. Tomasz BiałobrzeskiProf. dr hab.Robert KANTORProf. dr hab. Krzysztof MIKOŁAJCZUK03.12.2021104
09.04.2019Paweł BADURAPrzestępstwa przeciwko wierze zastrzeżone dla Kongregacji Nauki Wiary. Studium prawno – historyczne/streszczenie/Prof. Dariusz BorekProf.dr hab.  Zbigniew SUCHECKIProf.  dr hab. Krzysztof MIKOŁAJCZUK25.03.2022105
12.03.2019Marcin KOŁODZIEJAdaptacje i akomodacje prawa liturgicznego według kan. 838 Kodeksu prawa kanonicznego/streszczenie/Prof. Zbigniew JanczewskiProf.dr hab.  Zbigniew SUCHECKIDr hab. Tomasz JAKUBIAK10.06.2022106
15.01.2019Krzysztof KIEŁPIŃSKIKary latae sententiae. Studium historyczno-prawne
/streszczenie/
Prof. Marek SajProf. dr hab. Wiesław WENZDr hab. Robert KANTOR10.06.2022107
11.12.2018Jarosław ŻURAWSKIOchrona sakramentu Eucharystii w obowiązującym prawie karnym Kościoła katolickiego
/streszczenie/
Prof. Marek StokłosaProf. dr hab. Lucjan ŚWITOProf. dr hab. Tomasz ROZKRUT08.11.2022108
19.02.2019Katarzyna IWANICKAWpływ zaburzeń afektywnych dwubiegunowych na niezdolność konsensualną do zawarcia małżeństwa/streszczenie/Prof. Józef WroceńskiProf. dr hab. Krzysztof BURCZAKProf. dr hab. Paweł KALETA24.06.2022109
13.05.2014Małgorzata KOTERBAPrzymiot osoby (kann. 1097 § 2 i 1098) w wyrokach Roty Rzymskiej z lat 1990- 2000   /streszczenie/Prof. Wiesław KiwiorProf. dr hab. Wiesław WENZProf. dr hab. Piotr MAJER 20.12.2022110
13.03.2018Anna CHCIAŁOWSKASłuszna autonomia instytutów życia konsekrowanego i ich niezależność w prowadzeniu działalności wychowawczej/streszczenie/Prof. Bożena SzewczulPof. Zbigniew SUCHECKI

Prof. Amroży SKORUPA
 19.12.2023111
26.06.2018Radosław GOSIEWSKIOleje święte przy sprawowaniu sakramentów w prawie Kościoła łacińskiego/streszczenie/Prof. Zbigniew JanczewskiProf. Piotr KROCZEKProf. Anna SŁOWIKOWSKA
 
 28.02.2023112
26.06.2018Moisés Marín PérezRola i zadania prezbitera diecezjalnego w działalności misyjnej ad gentes Kościoła łacińskiego/streszczenie/Prof. Arkadiusz DomaszkProf. Kazimierz DULLAK
Prof. Krzysztof MIKOŁAJCZUK
 28.02.2023113
10.06.2022Joanna Edyta WOŁCZYŃSKA -KUTKIEWICZUzależnienie od alkoholu jako przyczyna niezdolności do zawarcia małżeństwa w wyrokach Sądu Kościelnego w Radomiu w latach 2020-2017 /streszczenie/
Prof. Marek SajProf. Leszek ADAMOWICZ
Prof. Tomasz ROZKRUT
Prof. Janusz GRĘŹLIKOWSKI
18.04.2023114
18.04.2023Maciej KOŁODZIEJSKIPosługa Kościoła katolickiego w Polsce w świetle prawa ochrony danych osobowych /streszczenie/Prof. Tomasz GałkowskiProf. Tomasz ROZKRUT

Prof. Lucjan Świto

Prof. Piotr KROCZEK
29.06.2023115
06.06.2017Lucyna WĄSIKZasady relacji państwo-Kościół w ujęciu księdza profesora Józefa Krukowskiego
/streszczenie/
Prof. Piotr RygułaProf. Tomasz Rozkrut

Prof. Mieczysław Różański
28.11.2023116
30.01.2024Piotr ZAJĄCAd imaginem Ecclesiae universalis. Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w uchwałach IV Synodu Diecezji Tarnowskiej (1982-1986)
/streszczenie/
Prof. Marek SajProf. Tomasz Rozkrut

Prof. Lucjan Świto

Prof. Krzysztof Mikołajczuk
117