Przejdź do treści

Nauka i rozwój

Badania naukowe

Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prowadzi badania statutowe w zakresie zagadnień prawa kanonicznego objętego wieloletnim programem badań. Wiele zagadnień z zakresu prawa kanonicznego np.: ustrój Kościoła, prawo małżeńskie, prawo karne materialne i procesowe, relacje Kościół-państwo, teoria prawa czy też historia prawa wiążą się ściśle z odpowiednimi kwestiami w prawie państwowym. Stąd tematy badań pośrednio dotyczą prawa polskiego, historii Kościoła, nauk teologicznych i prawnych. Wiele tematów realizowanych jest w zakresie prawa porównawczego. Ponadto Wydział współpracuje na arenie międzynarodowej z innymi Wydziałami Prawa Kanonicznego poprzez wymianę profesorów i doświadczeń badawczych oraz organizację sympozjów naukowych. Ponadto poszczególni pracownicy Wydziału utrzymują osobiste kontakty naukowe z wieloma naukowcami z zagranicy.


Wydział Prawa Kanonicznego, po odwołaniu w roku 2018 otrzymał kategorię A 

Wydział Prawa Kanonicznego, po odwołaniu otrzymał kategorię A w najnowszej ocenie parametrycznej w grupie nauk prawnych. Jest to czwarty wydział z tak wysoką oceną. Przypomnijmy, że Wydział Prawa Kanonicznego w pierwotnej parametryzacji (kategoria B) uzyskał najlepszą ocenę w kryterium osiągnięć naukowych i twórczych w grupie nauk prawnych. Po odwołaniu, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymał kategorię A. Jest to czwarta jednostka naszego Uniwersytetu z wysoką ocena parametryczną obok Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, Wydziału Teologicznego oraz Wydziału Nauk Humanistycznych.

W nowej ocenie parametrycznej Uniwersytetów brano pod uwagę cztery podstawowe kryteria: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej oraz pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej. 

Żródło: https://uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/aktualnosci/1405-prawo-kanoniczne-z-kategoria-a 


Linki