Przejdź do treści

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW
ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 54
e-mail: prawokan@uksw.edu.pl

tel: 22 561 88 11/12