Przejdź do treści

Wnioski dotyczące spraw studenckich

  • Instrukcja do podania o przywrócenie terminu egzminu

Procedura dotycząca prac magisterskich

Pracę magisterską (wraz ze streszczeniem w wersji pdf) należy wgrać do systemu apd www.apd.uksw.edu.pl

Prace składamy w dziekanacie w trzech egzemplarzach: jeden drukowany dwustronnie w miękkiej – płaskiej oprawie; dwa egzemplarze drukowane jednostronnie – w twardej oprawie.

Po wgraniu pracy oraz streszczenia pracy pobieramy raporty z systemu apd i je wydrukujemy.

Formularze po pobrania:

Opłatę za wydanie dyplomu w wysokości 60 złotych proszę uiścić na swój indywidualny numer rachunku bankowego. Opłatę za wydanie dyplomu magisterskiego uiszczają studenci, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem akademickim 2019/20.

Karta obiegowa w  wersji elektronicznej zostanie uruchomiana w usoswebie na Państwa prośbę skierowaną drogą mialową.

Wnioski dla studentów studiów niestacjonarnych, słuchaczy studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających