Przejdź do treści

Wzory podań oraz procedura związana z pracą magisterskąWnioski dotyczące spraw studenckich
Indywidualna Organizacja Studiów
  Procedura dotycząca prac magisterskich

  Pracę magisterską (wraz ze streszczeniem w wersji pdf) należy wgrać do systemu apd www.apd.uksw.edu.pl

  Prace składamy w dziekanacie w trzech egzemplarzach: jeden drukowany dwustronnie w miękkiej – płaskiej oprawie; dwa egzemplarze drukowane jednostronnie – w twardej oprawie.

  Termin wgrania pracy do systemu apd oraz złożenia do dziekanatu w roku akademickim 2022/2023 upływa w dniu 19.06.2023 roku (ostatni dzień zajęć dydaktycznych).

  Po wgraniu pracy oraz streszczenia pracy pobieramy raporty z systemu apd i je drukujemy.

  Opłatę za wydanie dyplomu w wysokości 60 złotych proszę uiścić na swój indywidualny numer rachunku bankowego. Opłatę za wydanie dyplomu magisterskiego uiszczają studenci, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem akademickim 2019/20.

  Opłatę za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów lub suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy studenci uiszczają wedle obwiązujących ich stawek z dnia zawarcia umowy: studenci rozpoczynający kształcenia po 2019/2020 – 20 złotych, studencki rozpoczynający kształcenie przed rokiem 2019/2020 – 40 złotych. Powyższa opłata jest uiszczana na indywidualny numer rachunku bankowego.

  Karta obiegowa w  wersji elektronicznej zostanie uruchomiana w usoswebie na Państwa prośbę skierowaną drogą mailową.

  Wnioski dla studentów studiów niestacjonarnych, słuchaczy studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających