Przejdź do treści

Umowa o współpracy WPK UKSW i Wydziału Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie podpisana przez Rektorów obu Uniwersytetów

Umowa o współpracy WPK UKSW i Wydziału Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie podpisana przez Rektorów obu Uniwersytetów

Dnia 20 stycznia 2023 roku w siedzibie Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie zostało sfinalizowane Porozumienie o współpracy między Wydziałem Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie oraz jego odpowiednikiem w Rzymie. Wyżej wymienione Porozumienie dotyczące współpracy tych wydziałów zostało uprzednio podpisane przez Jego Magnificencję ks. prof. dra hab. Ryszarda Czekalskiego, Rektora UKSW, natomiast w dniu 20 stycznia 2023 roku podpisał je także Jego Magnificencja ks. prof. Mark Lewis SJ, Rektor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. W krótkiej ceremonii w rzymskim rektoracie poza ks. Rektorem uczestniczył ks. prof. Ulrich Rhode SJ, Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego Gregorianum, a także goście z Warszawy: ks. dr hab. Dariusz Borek prof. ucz. – Dziekan WPK UKSW, ks. dr Rafał Kamiński CSMA – Prodziekan tegoż Wydziału oraz ks. dr Jan Dohnalik – Pełnomocnik Dziekana ds. kontaktów z Papieskim Uniwersytetem Gregoriańskim w Rzymie.

Zawarte Porozumienie o współpracy pomoże rozwinąć wspólne działania w dziedzinie badań naukowych oraz dydaktyki. Pozwoli ono także na częstsze uczestnictwo profesorów Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie w konferencjach naukowych, kursach dokształcających oraz wykładach realizowanych na WPK UKSW. Porozumienie daje również możliwość zintensyfikowania kontaktów naukowych, także w formie staży badawczych na Gregorianum dla pracowników badawczo-dydaktycznych oraz dla doktorantów i studentów WPK UKSW. Można mieć nadzieję, że w przyszłości współpraca między Wydziałem Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie i WPK UKSW przyniesie obfite owoce dla rozwoju tej ważnej dyscypliny nauki.

27 stycznia 2023