Przejdź do treści

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY:

WOLONTARIAT W KOŚCIELNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

1. Cel

Celem jest pogłębienie zagadnień prawnych dotyczących funkcjonowania wolontariatu w kościelnych jednostkach organizacyjnych, w zakresie problematyki prawa polskiego i kanonicznego i przygotowanie do wykonywania czynności w ramach posługi wolontariatu, jak również koordynowania działań wolontariuszy jako ich lider lub koordynator.

2. Uczestnicy i organizacja

Kurs może podjąć każdy pełnoletni zainteresowany problematyką wolontariatu. Kurs jest przeznaczony dla szerokiego grona osób, których dotyczy przedmiotowe zagadnienie w aspekcie formalnym lub materialnym, jak również pracowników lub wolontariuszy jednostek Caritas oraz innych kościelnych osób prawnych, ich liderów oraz koordynatorów (w tym przygotowania do pełnienia tych funkcji); a także studentów zainteresowanych tematyką wolontariatu.

Zajęcia poprowadzą specjaliści z zakresu prawa polskiego i kanonicznego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kurs będzie prowadzony w trakcie jednego semestru i łącznie obejmuje 48 godz. Zajęcia odbywają się w piątki od godz. 16.00 do 20:00, w soboty od godz. 8.00 do 16.00; cześć zajęć odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS TEAMS. Absolwenci otrzymają zaświadczenie ukończenia kursu. Warunkiem wydania zaświadczenia jest udział w 75 % zajęć oraz zaliczenie końcowego testu wiedzy na poziomie 80 %.

3. Zapisy

Kurs może być zawieszony z powodu małej liczby uczestników. Rejestracja uczestników kursu dokonuje się elektronicznie na stronie uczelnianej UKSW: www.oferta.uksw.edu.pl. Szczegółowy terminarz zajęć zostanie przesłany do uczestników.

4. Wymagane dokumenty (do pobrania z systemu: oferta.uksw.edu.pl, po dokonaniu rejestracji):

  1. Podanie o przyjęcie na kurs;
  2. Jedna fotografia, o ile nie została wgrana do systemu rejestracyjnego.

– po złożeniu w dziekanacie podania o przyjęcie na Kurs, uczestnicy Kursu otrzymają informację o indywidualnym numerze konta, na które należy wpłacić opłatę za kurs. Przy wpłacie proszę dopisać: tytułem Wolontariat w kościelnych jednostkach organizacyjnych. Następnie proszę dostarczyć do dziekanatu dowód wpłaty czesnego. Odpłatność za kurs wynosi 1200 złotych płacone jednorazowo.

Terminy zjazdów:

I zjazd: 31.03.2023 – stacjonarnie,  01.04.2023 zdalnie;

II zjazd: 14.04. – 15.04.2023 – zdalnie,

III zjazd: 12.05. -13.05.2023 – zdalnie,

IV zjazd: 19.05. 2023 – zdalnie, 20.05.2023 – stacjonarnie

Program kursu

Plakat

07 marca 2023