Przejdź do treści

Procedura Rekrutacyjna Erasmus+ SMP SMPA WPK UKSW 2023-2024

Rekrutacja na wyjazdy w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej w ramach Programu Erasmus+
Uprzejmie informujemy o uruchomieniu w dniu 7 marca 2023 roku rekrutacji studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW na wyjazdy w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024.

Rekrutacja obejmuje trzy etapy – w I etapie kandydaci zgłaszają się do Programu (poprzez złożenie wniosku), II etap obejmuje egzamin z języka obcego, w ramach III etapu Komisja Rekrutacyjna ds. Programu ERASMUS+ podejmuje decyzje w sprawie zakwalifikowania kandydatów do udziału w Programie i wyjazdu w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej.

Kandydaci na wyjazd w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej w ramach Programu ERASMUS+ składają wnioski do Pełnomocnika Dziekana WPK ds. Programu ERASMUS+ p. mgra Arkadiusza Mroza.
Wniosek składany jest na formularzu, przyjętym i ogłoszonym przez Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW (dostępnym na stronie internetowej www.dwm.uksw.edu.pl).

Najbliższy termin składania wniosków w ramach I etapu upływa w dniu 19 marca 2023 roku. Po zakończeniu trwającej rekrutacji podstawowej uruchomiona zostanie rekrutacja uzupełniająca, która będzie miała charakter ciągły.
Jednocześnie prosimy o zapoznanie się obowiązującą na WPK UKSW Procedurą Rekrutacyjną Programu Erasmus+ SMP/SMPA – wyjazdy studentów w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej w roku akademickim 2023/2024 (do pobrania)

Pozostałe informacje o Programie Erasmus+ znajdują się na stronie internetowej Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW (www.dwm.uksw.edu.pl) oraz na stronie internetowej Programu Erasmus+ (www.erasmusplus.org.pl).

Bliższych informacji o udziale w Programie ERASMUS+ udziela także Pełnomocnik Dziekana WPK ds. Programu ERASMUS+ p. mgr Arkadiusz Mróz.

07 marca 2023