Przejdź do treści

Uroczyste „Gaudeamus igitur” na WPK UKSW

W dniu 3 czerwca 2023 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW odbyła się Uroczystość pożegnania studentów V roku, podczas której nastąpiło wręczenie symbolicznych dyplomów studentom kończącym studia w tym roku.

Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie na Aulę Jana Pawła II sztandaru UKSW oraz odśpiewanie pieśni „Gaude Mater Polonia”. Następnie głos zabrał Dziekan WPK – ks. dr hab. Dariusz Borek, prof. uczelni, który podziękował studentom V roku za czas spędzony na Uczelni oraz życzył im powodzenia w życiu osobistym i zawodowym. W dalszej kolejności Ksiądz Dziekan wraz z Księdzem Prodziekanem – ks. dr. Rafałem Kamińskim wręczyli studentom V roku symboliczne dyplomy. Następnie głos zabrała studentka V roku – p. Anna Gajda, która w swym wystąpieniu dziękowała wykładowcom i pracownikom administracyjnym WPK za przekazaną wiedzę, życzliwość i wsparcie. Oficjalną część Uroczystości zakończyło odśpiewanie pieśni „Gaudeamus igitur”, po czym zebrani udali się na tradycyjne wspólne zdjęcie na schodach starego gmachu UKSW. Po Uroczystości studenci V roku spotkali się z rodzinami i bliskimi na poczęstunku pod Aulą Jana Pawła II.

Dziękujemy wszystkim za udział w Uroczystości oraz serdecznie gratulujemy studentom V roku WPK UKSW!

Link do zdjęć z uroczystości: https://www.facebook.com/wpkukswhttps://www.facebook.com/wpkuksw

Relacja z Uroczystości pożegnania studentów V roku WPK została opublikowana na stronie internetowej UKSW:

https://uksw.edu.pl/uroczyste-gaudeamus-igitur-na-wpk-uksw/

05 czerwca 2023