Przejdź do treści

„Absolwent bez barier”

Zaproszenie do udziału w drugiej edycji projektu „Absolwent bez barier” realizowanego na  Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Drodzy Studenci,

mamy ogromną przyjemność zaprosić  studentów do wzięcia udziału w drugiej jesiennej  edycji projektu  Absolwent bez barier.

Projekt  Absolwent bez barier realizowany jest na UKSW we współpracy z PFRON-em i ma na celu wspieranie studentów z niepełnosprawnością w podjęciu zatrudnienia oraz daje możliwość zrealizowania kursu zawodowego, co znacząco zwiększa Wasze szanse na osiągnięcie sukcesu na rynku pracy.

Formy wsparcia dla uczestników projektu:

 • Możliwość odbycia 3-miesięcznego płatnego stażu.
 • Możliwość zrealizowania kursu zawodowego.
 • Wsparcie asystenta rynku pracy, który pomoże w pośrednictwie pracy.
 • Diagnoza aktualnej sytuacji wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania, dopasowanego do Waszych potrzeb i umiejętności.
 • Wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery, abyście mogli osiągnąć swoje zawodowe cele.
 • Grupowe warsztaty umiejętności psychospołecznych i treningów pracy, które pomogą  Wam

rozwijać kompetencje społeczne i zawodowe.

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie wszystkie osoby, które spełniają następujące kryteria:

 • są studentami III roku pierwszego stopnia studiów licencjackich;
 • są studentami II roku drugiego stopnia studiów magisterskich ;
 • są studentami V roku jednolitych studiów magisterskich ;
 • są absolwentów uczelni wyższych,  którzy w ostatnich czterech latach nie podjęli zatrudnienia;
 • posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ;
 • są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo lub pracują  na umowę zlecenie;
 • są gotowe i chętne do wejścia na rynek pracy.

Jeśli spełniacie powyższe warunki i jesteście zainteresowani uczestnictwem w projekcie, serdecznie zachęcamy do kontaktu:

E-mail: bon@uksw.edu.pl

Nie wahajcie się skorzystać z tej wyjątkowej okazji, która może otworzyć przed Wami nowe drzwi na ścieżce kariery zawodowej. Liczymy na Wasze zaangażowanie i wspólnie osiągniemy sukces!

08 sierpnia 2023