Przejdź do treści

Rekrutacja doktorantów Szkoły Doktorskiej UKSW do Programu Erasmus+ na rok akademicki 2023/2024 (semestr letni)

Trwa rekrutacja dla doktorantów Szkoły Doktorskiej UKSW do Programu Erasmus+ na wyjazdy w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024.

Rejestracja kandydatów z Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW odbywać się będzie do dnia 20 listopada 2023 roku (wnioski można składać za pośrednictwem systemu USOSweb).

Szczegółowe informacje (m.in. zasady rekrutacji, zasady realizacji wyjazdu oraz harmonogram rekrutacji) dostępne są na stronie https://monitor.uksw.edu.pl/docs/7308 oraz na stronie internetowej Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW (www.dwm.uksw.edu.pl).

16 listopada 2023