Przejdź do treści

Rekrutacja studentów i doktorantów WPK UKSW do Programu Erasmus+ na rok akademicki 2024/2025

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 marca 2024 roku uruchomiona została rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w ramach Programu Erasmus+ w semestrze zimowym lub letnim roku akademickiego 2024/2025.

Rejestracja kandydatów odbywać się będzie on-line w systemie USOSweb w terminie od dnia 5 marca 2024 roku (godz. 00.01) do dnia 21 marca 2024 roku (godz. 23.59).

W ramach rekrutacji studenci Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW mogą aplikować o wyjazd do: Universita degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (Cassino, Włochy), Universidad de Navarra (Pampeluna, Hiszpania), Universidad de Huelva (Huelva, Hiszpania) oraz Universidad Pontificia Comillas de Madrid (Madryt, Hiszpania).

Informacje o uczelniach partnerskich, liczbie miejsc, okresie trwania studiów oraz wymaganiach językowych w uczelni partnerskiej dostępne są w systemie USOSweb.

Rekrutacja do Programu Erasmus+ odbywa się w trzech etapach. W trakcie I etapu kandydaci zgłaszają się do Programu (poprzez dokonanie rejestracji on-line w systemie USOSweb), II etap obejmuje egzamin z języka obcego, w ramach III etapu Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus+ podejmuje decyzje w sprawie zakwalifikowania kandydatów do wyjazdów na studia do uczelni partnerskiej.

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z obowiązującą na WPK UKSW Procedurą Rekrutacyjną Programu Erasmus+ na wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w roku akademickim 2024/2025 (do pobrania) oraz dokumentami opublikowanymi na stronach:

https://monitor.uksw.edu.pl/docs/7440

https://monitor.uksw.edu.pl/docs/7441

Pozostałe informacje o Programie Erasmus+ oraz rekrutacji na wyjazdy w celu odbycia części studiów w uczelniach partnerskich w roku akademickim 2024/2025 znajdują się na stronie internetowej Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW (www.dwm.uksw.edu.pl) oraz na stronie internetowej Programu Erasmus+ (www.erasmusplus.org.pl).

Bliższych informacji o udziale w Programie ERASMUS+ udziela także Pełnomocnik Dziekana WPK ds. Programu ERASMUS+ p. mgr Arkadiusz Mróz. 

07 marca 2024