Przejdź do treści

Wizytacja Komisji AVEPRO na WPK UKSW

W dniu 5 marca 2024 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW odbyła się wizytacja Komisji AVEPRO (Agencji Stolicy Apostolskiej do Spraw Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach i Wydziałach Kościelnych) w składzie: p. dr Mariola T. Kozubek, prof. uczelni (UŚ), ks. dr hab. Antoni Świerczek, prof. uczelni (UPJPII), ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. uczelni (KUL), ks. prof. Pavol Dancak (Uniwersytet Preszowski, Słowacja), p. Jadwiga Gorol, studentka (UŚ).

W trakcie wizytacji członkowie Komisji AVEPRO odbyli spotkania z zespołem ds. samooceny WPK (w składzie: ks. dr hab. Arkadiusz Domaszk, prof. uczelni, ks. dr Andrzej Sacher, p. mgr Małgorzata Dorozińska, p. mgr Katarzyna Popiołkiewicz), Dziekanem i Prodziekanem WPK oraz Dyrektorem IPK (ks. dr hab. Dariusz Borek, prof. uczelni, ks. dr Rafał Kamiński, ks. dr hab. Marek Saj, prof. uczelni), nauczycielami akademickimi oraz studentami WPK, jak również pracownikami administracyjnymi WPK. Członkowie Komisji AVEPRO spotkali się także z dyrekcją i pracownikami Biblioteki UKSW oraz (online) z przedstawicielami instytucji partnerskich WPK (p. Martą Titaniec – Prezes Fundacji Świętego Józefa KEP; ks. Dariuszem Bartochą – Sekretarzem Generalnym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce; ks. dr Jarosławem Koślą – Oficjałem Sądu Metropolitalnego w Warszawie).

Serdecznie dziękujemy członkom Komisji AVEPRO za możliwość spotkania i przekazania wszelkich informacji o działalności Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW.

Link do fotorelacji na FB:

https://www.facebook.com/wpkuksw

07 marca 2024