Przejdź do treści

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „System szkolnictwa wyższego i nauki. Prawne aspekty funkcjonowania”

Szanowni Państwo,

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris działające na Wydziale
Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i
Administracji oraz Fundacja „Pro Polonia” realizująca grant w ramach programu Nauka dla
Społeczeństwa, serdecznie zapraszają do czynnego udziału w Międzynarodowej Konferencji
Naukowej „System szkolnictwa wyższego i nauki. Prawne aspekty funkcjonowania”.

Konferencja podzielona została na dwa panele:
1. Panel studencki oraz młodych naukowców – 18 maja 2024 roku od godz. 10:00 na kampusie
przy ul. Dewajtis 5 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie- ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA TEMATÓW REFERATÓW.

2. Panel profesorski – 20-21 maja 2024 roku od godz. 10:00 na kampusie przy ul. Dewajtis 5
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Studentów, doktorantów oraz młodych naukowców zainteresowanych wygłoszeniem referatu
serdecznie zapraszamy do wypełniania formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia przyjmowane są do 26
kwietnia 2024 roku.
Zgłoszenie podlegać będzie weryfikacji przez Radę Naukową Konferencji.
Ogłoszenie zakwalifikowania referatów nastąpi do 30 kwietnia 2024 roku.

Tematyka referatów obejmować może w szczególności:
– kwestie związane z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
– kwestie związane z prawem wyznaniowym w kontekście w kontekście oświaty, edukacji, szkolnictwa
wyższego i nauki;
– kwestie związane z prawem Unii Europejskiej oraz prawem międzynarodowym w kontekście
oświaty, edukacji, szkolnictwa wyższego i nauki;
– kwestie prawa kanonicznego z szeroko rozumianym nauczycielskim zadaniem Kościoła katolickiego
oraz wychowaniem katolickim (chrześcijańskim) oraz prawem do wychowania według własnego
sumienia;
– sprawy z zakresu postępowania administracyjnego w kontekście oświaty, edukacji, szkolnictwa
wyższego i nauki;
– kwestie funkcjonowania oświaty, edukacji, szkolnictwa wyższego i nauki w innych krajach, w
szczególności w krajach europejskich.

Organizatorzy przewidują wystąpienia stacjonarne w siedzibie Uniwersytetu. W uzasadnionych
przypadkach istnieje możliwość wygłoszenia referatu online, szczególnie dla prelegentów
zagranicznych.
Czas wystąpienia wynosi: 10-15 minut, w zależności od liczby zgłoszonych uczestników.

Prelegenci zakwalifikowani do wygłoszenia referatu zaproszeni zostaną do przygotowania tekstów w
formie rozdziałów w monografii opublikowanej w wydawnictwie z wykazu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego. Termin nadsyłana kompletnych tekstów to 15 czerwca 2024 roku. Planowany
termin wydania publikacji to wrzesień 2024 roku.
Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko prelegenta;
– afiliację prelegenta;
– dane kontaktowe;
– abstrakt wystąpienia do 1000 słów;
– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Opłata konferencyjna wynosi 125 zł i obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

Link do wydarzenia na Facebooku

Link do zgłoszenia

Szczegóły konferencji i wszelkie zapytania związane z wydarzeniem prosimy kierować na adres
kn.regulaiuris@gmail.com.

Z wyrazami szacunku

Maciej Aleksander Urbański

Prezes Zarządu Koła Regula Iuris

10 kwietnia 2024