Przejdź do treści

Uroczyste „Gaudeamus igitur” na WPK UKSW

W dniu 8 czerwca 2024 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW odbyła się Uroczystość pożegnania studentów V roku, podczas której nastąpiło wręczenie symbolicznych dyplomów studentom kończącym studia w tym roku.

Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie na Aulę Jana Pawła II sztandaru UKSW oraz odśpiewanie pieśni „Gaude Mater Polonia”. Następnie głos zabrał Dziekan WPK – ks. dr hab. Dariusz Borek, prof. uczelni, który podziękował studentom V roku za czas spędzony na Uczelni oraz życzył im powodzenia w życiu osobistym i zawodowym. W dalszej kolejności Ksiądz Dziekan wraz z ks. dr. Andrzejem Sacherem (opiekunem V roku) wręczyli absolwentom symboliczne dyplomy. Następnie głos zabrał student V roku – p. Piotr Urlich, który w swym wystąpieniu dziękował wykładowcom i pracownikom administracyjnym WPK za przekazaną wiedzę, życzliwość i wsparcie. Oficjalną część Uroczystości zakończyło odśpiewanie pieśni „Gaudeamus igitur”, po czym zebrani udali się na tradycyjne wspólne zdjęcie na schodach starego gmachu UKSW. Po Uroczystości studenci V roku spotkali się z rodzinami i bliskimi na poczęstunku pod Aulą Jana Pawła II.

Dziękujemy wszystkim za udział w Uroczystości oraz serdecznie gratulujemy studentom V roku WPK UKSW!

10 czerwca 2024