Przejdź do treści

Stypendia doktoranckie 2021/2022


Stypendia doktoranckie 2020/2021


Stypendia doktoranckie 2019/2020


Stypendia doktoranckie 2018/2019


Stypendium doktoranckie na rok akademicki 2018/2019


Stypendium doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na rok akademicki 2018/2019:


Rozporządzenie MNiSW z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich